S námi spoříte již 20 let, děkujeme.

Podívejte se, co vše se za 20 let událo. Pohodlně se usaďte a zatočte kolečkem myši nebo šipkou dolů na klávesnici.

Máte nebo měl jste
stavební spoření?

Gratulujeme!

A víte, že navýšením částky
můžete získat dárek?

Více o akci

Uzavřete stavební
spoření nyní
a získejte dárek!

Uzavřít spoření online

Jak to všechno začalo? Prohlédněte si naši historii.

1993

První stavební spořitelna, která získala licenci od Ministerstva financí a České národní banky, byla AR stavební spořitelna, a.s. Svou činnost odstartovala 7. září 1993.

Název vznikl spojením počátečních písmen obchodních jmen obou zakladatelů, jimiž byly:

 • Agrobanka Praha a.s.
 • Raiffeisen Bausparkasse GmbH Vídeň.

Schválení Zákona o stavebním spoření č.96/1993 Sb. není žádný apríl aneb Počátek stavebního spoření v České republice.

Zájem klientů o stavební spoření předčil veškerá očekávání – AR stavební spořitelna již za čtyři měsíce působení na trhu uzavřela téměř 90 000 smluv o stavebním spoření.

Mapa ČR

1994

Stavební spoření na startu

Hlavním úkolem stavebních spořitelen v prvních letech bylo seznámit veřejnost s možnostmi, které stavební spoření se státní podporou nabízí a přesvědčit Čechy, že stavební spoření a následný zvýhodněný úvěr jsou cestou k lepšímu bydlení pro každého. Stavební spoření se pro mnoho obyvatel stalo šancí, jak zlepšit bytovou situaci, pro jiné způsobem, jak výhodně a bezpečně uložit své peníze.

Státní podpora na stavebním spoření činila v prvním roce 300 000 000 Kč

1995

První rok úvěrů na bydlení a vstupu právnických osob do systému stavebního spoření.

Klienti AR stavební spořitelny získali úvěry v celkovém objemu 13,7 milionů korun.

Dva roky po svém začátku činnosti představily české stavební spořitelny nabídku úvěrů nejen k financování nové výstavby, ale i na rekonstrukce a modernizace stávajícího bydlení.

1996

milion

Stavební spoření v ČR má více než milion účastníků

Čtvrtý rok stavebního spoření v České republice znamenal 30% nárůst v počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Výsledkem byl více než 1 000 000 klientů se stavebním spořením.

1997

Bilance první pětiletky: Dva miliony českých klientů využívají výhod stavebního spoření

1998

AR stavební spořitelna mění své jméno na Raiffeisen stavební spořitelna

RSTS

Společně s novým názvem vstupuje na scénu i nový maskot, plastelínová figurka Standa.

1999

Stavební spoření má již každý čtvrtý občan České republiky

2000

2001

Dosud největší počet smluv o stavebním spoření v přepočtu na tisíc obyvatel a zlatá éra rodinných domů.

Téměř 1 400 000 nových smluv posunulo hranice stavebního spoření o další krok dál

Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 byly Českým statistickým úřadem (ČSÚ) zjištěny necelé 2 miliony domů, což je o cca 100 000 DOMŮ více než v roce 1991. ČSÚ označil tento nárůst za největší za posledních 30 let.

2002200220022002

Od začátku fungování spořitelny uzavřely více než 7 milionů smluv o stavebním spoření – spoří již více než polovina republiky.

Stále rostoucí popularitu stavebního spoření potvrdilo i dosud nejvíce uzavřených obchodů pro Raiffeisen stavební spořitelnu v její historii. Snaha být nejen specialistou na stavební spoření, ale zároveň na financování bytových potřeb a bydlení, se projevila v registraci ochranné známky Raiffeisen stavební spořitelna – Specialista na bydlení.

V tomto roce byla vyplacena historicky nejvyšší částka celkové státní podpory na stavebním spoření, která dohromady činila přes 16 miliard korun.

2003

Prvních 10 let oslavilo stavební spoření rekordním počtem nových klientů – přes 2 miliony během jednoho roku.

Připravované změny podmínek stavebního spoření prostřednictvím novely zákona a chystané snížení státní podpory přiměly obrovské množství klientů uzavřít smlouvu o stavebním spoření, aby si tak zajistili stávající výhodnější podmínky i do budoucna.

2004

Nové podmínky: rok první – zatěžkávací zkouška pro stavební spoření

Novela zákona o stavebním spoření, která počátkem roku vstoupila v platnost, utlumila uzavírání spořicích smluv. Přinesla především snížení státní podpory z maximálních 4 500 korun na 3 000 korun v jednom kalendářním roce a prodloužení vázací doby z 5 na 6 let.

Český trh stavebního spoření se propadl o více než dvě třetiny. Příznivě se však nadále vyvíjelo poskytování úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů.

1994
2003
Státní podpora: 4500 Kč
2004
Státní podpora: 3000 Kč
2011

2005

Roste zájem o výstavbu i rekonstrukce domů a bytů, přibývá úvěrů

Očekávané zvýšení daně z přidané hodnoty na stavební práce přimělo řadu klientů stavebních spořitelen využít nabízené možnosti financování překlenovacími úvěry a realizovat své plány o vlastním bydlení nebo jeho modernizaci. Stavební spořitelny v úvěrech poprvé překročily hranici 100 000 000 000 (100 miliard korun – objem aktuálně nesplacených úvěrů)

Rekordní nárůst nových úvěrů zaznamenala také Raiffeisen stavební spořitelna. Kromě úvěrů fyzickým osobám se více než zdvojnásobily úvěry poskytované právnickým osobám (bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek).

2006

Tento rok se nic významného na trhu se stavebním spořením neudálo…

2007

…a překvapivě ani tento. Ale již příští rok se budou dít velké věci!

2008

Raiffeisen stavební spořitelna se spojuje s HYPO stavební spořitelnou

2009

Ceny domů a bytů v České republice kulminují

Za časový úsek 2001 a 2011 došlo k dvěma a půl násobnému nárůstu průměrné kupní ceny rodinných domů a v případě bytů téměř k trojnásobnému nárůstu. Ceny starších domů a bytů v České republice dosáhly svého vrcholu v roce 2008. U nových bytů, jejichž cenový vývoj je sledován zatím pouze v Praze, dosáhly ceny svého maxima v prvním čtvrtletí roku 2009. (ČSÚ)

2010

Úvěry na bydlení na dalším vzestupu

Bezmála 1 milion aktuálně nesplacených úvěrů poskytovaly celkem stavební spořitelny ke konci roku 2010. Jejich celkový objem se poprvé přiblížil 300 miliardové hranici.

2011

Další snížení státní podpory a pokles poptávky o stavební spoření;
úvěry se i nadále těší velkému zájmu klientů.

2003
Státní podpora: 4500 Kč
2004
Státní podpora: 3000 Kč
2011
Státní podpora: 2000 Kč

2012

Debaty o budoucnosti stavebního spoření a příznivá situace v oblasti bydlení.

Raiffeisen stavební spořitelna po 14 letech vyměnila Standu za Felixe.

Rebranding s novým maskotem se dotkl nejen marketingových materiálů, ale také všech poboček po republice.

Právě teď

Celkové souhrnné údaje za 20 let stavebního spoření

Celková naspořená částka

0 Naši klienti naspoří každou sekundu 365 Kč.

0 uzavřených smluv

čas do uzavření další nové smlouvy

00:00:00

Naspořená částka klienty

0 Naši klienti naspoří každou sekundu 120 Kč.

0poskytnutých úvěrů

Čas do poskytnutí dalšího úvěru

Objem poskytnutých úvěrů

0 Každou sekundu poskytneme 135 Kč úvěru.

0 úvěrů na výstavbu/modernizaci

Čas do poskytnutí dalšího úvěru

Celková naspořená částka

0 Klienti v ČR naspoří každou sekundu 690 Kč.

0 uzavřených smluv

čas do uzavření další nové smlouvy

00:00:00

Vyplacená státní podpora

0 Klientům stavebních spořitelnen je vyplaceno 282 Kč státní podpory každou sekundu.

0poskytnutých úvěrů

Čas do poskytnutí dalšího úvěru

Objem poskytnutých úvěrů

0 Každou sekundu se v ČR poskytne 983 Kč úvěrů.

0 postavených domů

Čas do poskytnutí dalšího úvěru

Celkové souhrnné údaje za 20 let stavebního spoření v ČR

 • Nově uzavřené smlouvy: 14,2 milionů kusů
 • Vyplacená státní podpora: 177,8 miliard Kč
 • Naspořená částka k 31.12.2012: 435 miliard Kč
 • Objem poskytnutých úvěrů: 620 miliard Kč
 • Počet poskytnutých úvěrů: 2 015 410 (2 miliony)
 • Počet postavených domů od roku 1991 do roku 2011: 289 578

*Údaje ke konci roku 2012, zdroj: MF, MMR, AČSS, ČSÚ

Celkové souhrnné údaje za 20 let Raiffeisen stavební spořitelny ČR

 • Nově uzavřené smlouvy: 2,67 milionů kusů
 • Naspořená částka k 31.12.2012: 76 miliard korun
 • Celková naspořená částka za dobu fungování RSTS: 230 miliard korun
 • Objem poskytnutých úvěrů: více než 85 miliard Kč
 • Počet poskytnutých úvěrů: přes 250 000 kusů
 • Počet úvěrů poskytnutých z celkového počtu na výstavbu nebo modernizaci: 140 000