Nemovitostní krize

Nemovitostní krize neměla na Českou republiku tak tvrdé dopady jako v zemích, kde úvěrový trh v sektoru bydlení stojí pouze na hypotečním úvěrování. Je to zejména díky systému, který je založen na dlouhodobém spoření.

Krize zkrátka poukázala na to, že je stavební spoření nezastupitelným pilířem financování bydlení v ČR. V minulém roce se z hlediska celkového objemu poskytnutých úvěrů stavební spoření prakticky vyrovnalo hypotékám.

20100504-bytovy-dum
 

Co se týče počtu půjček na bydlení, nemá stavební spoření ani z dlouhodobého hlediska konkurenci. Za 16 let své činnosti již české stavební spořitelny poskytly 1,73 milionu úvěrů v celkovém objemu 472,5 miliard Kč. Na vytvoření dostatečného fondu úvěrových zdrojů se klienti podíleli uzavřením 12,9 milionů smluv.

 

 

(Zdroj: ročenka AČSS – Stavební spoření v roce 2009)