Zvýhodněná nabídka úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků

Raiffeisen stavební spořitelna pro Vás připravila na poslední čtvrtletí roku 2011 rozšířenou nabídku zvýhodněných úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků. O jaké konkrétní novinky se jedná?

Hlavní novinkou je obnovení oblíbených komerčních úvěrů KREDIT, které nejsou navázány na stavební spoření. Klient tak má možnost získat úvěr, který pravidelně měsíčními splátkami umořuje. Záleží jen na něm, jaký způsob splácení využije – kapitálové splácení (měsíční splátka jistiny stejná, úroky se mění) či anuitní splácení, u kterého klient splácí stále stejnou splátku. Úroková sazba se u komerčních úvěrů řídí bonitou klienta a zajištění. V současnosti je RSTS schopna nabídnout klientovi úrokovou sazbu od 3,9 % p.a. fixovanou na 5 let a maximální splatností 15 let. Zpravidla jsou tyto úvěry využívány na rekonstrukce, které je klient schopen splatit v kratší době než je stanovená doba maximální.

V případě stejné či delší splatnosti úvěru může RSTS nabídnout klientovi ještě jiný úvěr, a to prostřednictvím uzavření stavebního spoření, jedná se o tzv. překlenovací úvěr v návaznosti na úvěr ze stavebního spoření KREDIT PLUS. Výhodou tohoto úvěru je variabilita měsíčního zatížení s ohledem na splatnost úvěru a současně fixní úroková sazba po dobu splácení úvěru ze stavebního spořením ve výši 3,5 % p.a. Výše úrokové sazby v době překlenovacího úvěru je závislá na bonitě klienta a zajištění, což je totožné se stanovením úrokové sazby u komerčních úvěrů.

Varianty překlenovacího úvěru KREDIT PLUS:

a) TOP

b) OPTIMI

c) STANDARD

Varianty se liší nejen v době splatnosti úvěru, ale i v nastavení úrokové sazby, kdy úroková sazba u varianty TOP má úrokové zvýhodnění ve výši 0,4 % p.a. Klient má tak možnost získat úvěr na dobu 15 let s garantovanou úrokovou sazbou po dobu 5 let v rámci překlenovacího úvěru od 3,9 % p.a. v kombinaci s fixní úrokovou sazbou po dobu úvěru ze stavebního spoření ve výši 3,5 % p.a. Ve výsledku má tak klient garantovanou úrokovou sazbu po dobu 12 let.

Bližsí podrobnosti o nabízených produktech naleznete na této stránce.