Chraňte svůj domov - elektronické zabezpečovací systémy

Majetkové trestné činy zaujímají v České republice přibližně 70 % celkově zjištěné kriminality. Velkou část z toho tvoří vloupání do domů či bytů. Chránit své obydlí před vetřelci lze mnoha způsoby. Kromě kvalitních bezpečnostních dveří či mechanického zabezpečení oken mezi ty nejúčinnější patří elektronické zabezpečovací systémy

V Praze 8. ledna, 2009 - Majetkové trestné činy zaujímají v České republice přibližně 70 % celkově zjištěné kriminality. Velkou část z toho tvoří vloupání do domů či bytů. Chránit své obydlí před vetřelci lze mnoha způsoby. Kromě kvalitních bezpečnostních dveří či mechanického zabezpečení oken mezi ty nejúčinnější patří elektronické zabezpečovací systémy.

Podle statistik Policie ČR bylo v období leden až listopad 2008 v České republice spácháno téměř 50000 krádeží vloupáním. Více než 8000 případů se týkalo krádeží vloupáním do bytů a rodinných domků. Policie proto občanům radí, aby své byty a domy kvalitně zabezpečili před nezvanými vetřelci.

Jedním z velmi účinných prostředků, jak zvýšit bezpečí svého obydlí, je pořízení elektronického zabezpečovacího systému. Bezpečnostní elektronické systémy slouží k ochraně nejen domovů, ale také komerčních nebo výrobních prostor. Hlavním účelem elektronického zabezpečovacího systému je včas informovat uživatele objektu o pokusu o neoprávněné vniknutí do zabezpečeného prostoru. Je-li objekt narušen, dojde k vyhlášení akustického či optického poplachu. Hlášení může mít i podobu telefonního hovoru, textové zprávy či rádiového oznámení na pult centralizované ochrany. Poplach má zároveň tu funkci, že často narušitele vyleká a od jeho úmyslu jej odradí. Kromě většího bezpečí a klidnějšího spánku přináší elektronický zabezpečovací systém ještě výhodu splnění podmínky pro nižší sazby pojistného.

Výběr elektrických zabezpečovacích systémů je velmi široký. Lze je rozdělit například na kabelové a bezdrátové. Kabelové systémy sebou nesou nutnost vysekání drážek, kterými kabely povedou. Jejich výhodou je zejména bezúdržbový provoz a obvykle i nižší pořizovací náklady. Velmi důležité je při pořizování systému vhodně zvolit pohybová čidla a jejich nastavení, aby byla citlivost dostatečně vysoká a přitom nedocházelo k vyvolání planého poplachu. Čidla mohou být například mikrovlnná, ultrazvuková či kombinovaná. Dalším důležitým prvkem elektronického zabezpečovacího systému jsou magnetické kontakty, snímače, kterými by měly být opatřeny všechny dveře i všechna okna vedoucí do chráněného prostoru.

Nákup proveďte u kvalitní renomované firmy, která vám dobře poradí a pomůže vám zvolit systém, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a specifikám vašeho obydlí. Náklady na pořízení zabezpečovacího systému jsou velmi variabilní, odvíjí se mimo jiné od požadovaných funkcí, úrovně komfortu a velikosti a situovanosti zabezpečovaného prostoru.
Pořízení bezpečnostního zajištění bytu lze financovat ze stavebního spoření, případně pomocí úvěru. Svým klientům poskytujeme možnost získat úvěr ze stavebního spoření či překlenovací úvěr s výhodnou úrokovou sazbou,“ říká Ing. Jana Koudelková vedoucí odd. metodiky spoření a úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny a.s.

 

Více informací vám poskytnou:
Tomáš Vášáry, RSTS, e-mail: tvasary@hypos.cz
Helena Odstrčilová, IDMZ, tel.: +420 241 740 471, e-mail: helena.odstrcilova@idmz.cz
www.rsts.cz