Denní stacionář Akord – Nadstandardní péče o handicapované děti

Denní stacionář Akord je nestátní neziskové zařízení, které je organizační jednotkou Občanského sdružení Akord. Je k dispozici dětem a mládeži ve věku od 3 do 26 let, kteří mají mentální postižení a kombinované vady.

Logo AkordDenní stacionář Akord je nestátní neziskové zařízení, které je organizační jednotkou Občanského sdružení Akord. Je k dispozici dětem a mládeži ve věku od 3 do 26 let, kteří mají mentální postižení a kombinované vady. Zajišťuje komplexní a nadstandardní péči dětem a mládeži s velmi těžkými handicapem v rámci celé Prahy. Dále poskytuje zdravotní, výchovné, rehabilitační a vzdělávací služby se zdůrazněním individuálního přístupu ke každému klientovi. Věnuje se také vzdělávání dospělých, ze kterých vychovává budoucí asistenty pro pomoc klientům.

Handicapované děti jsou většinou imobilní, tedy na vozíku, často nemohou ani komunikovat a jsou zcela závislé na pomoci okolí. V praxi to znamená, že každé dvě děti mají u sebe celý den jednoho asistenta, který je krmí, ošetřuje, převáží na vozíku na toaletu, rehabilitaci apod. Jde o velice náročnou službu, díky které nemusí být děti umístěny v ústavu a mohou žít ve společnosti svých blízkých. Bez pomoci kvalitních profesionálů by však nebylo vůbec možné tento projekt uskutečnit.

Vzhledem k tomu, že děti v tomto zařízení jsou velmi těžce postižené a zařízení je rodinného charakteru, mají ve stacionáři velmi málo možností finančního zajištění. Pomoc Raiffeisen stavební spořitelny projektu Denní stacionář Akord je dlouhodobá (již od r. 1998) a pro toto zařízení velmi potřebná. Spolupráce, kromě finanční podpory, probíhá i formou výstav obrazů dětí, výrobou drobných dárků a přání.

www.dsakord.cz