Energeticky úsporné řešení

Spočítejte si, jak se vám vyplatí rekonstruovat nemovitost z hlediska energetických úspor.

Spočítejte si, kolik tisíc korun ročně lze ušetřit díky vhodně zvoleným úpravám vašeho bydlení v podobě energeticky a ekologicky úsporných řešení. Náklady na energie jsou poměrně zásadní položkou v rozpočtu každé domácnosti.

Vyberte druh rekonstrukce

Celkové roční náklady na vytápění

Nejprve si vyplněním několika položek spočítejte odhadovanou výši celkových ročních nákladů na vytápění.

 • 10
  240 a více

  Zadejte celkovou plochu všech místností, které jsou vytápěné. Samozřejmě platí, že čím větší plochu musíte vytápět, tím vyšší jsou vaše náklady.

 • Zdroj vytápění  Také způsob vytápění velkou měrou ovlivňuje celkové náklady. Vyberte ten, který ve své domácnosti využíváte.

 • Tepelné ztráty
  Typicky se jedná o stavby:
  - staré do 20 let,
  - po částečné rekonstrukci, případně s velmi příznivou polohou z pohledu klimatických podmínek.

  Typicky se jedná o stavby:
  - staré do 50 let, které neprošly žádnou významnou rekonstrukcí,
  - starší stavby umístěné v chráněné/řadové zástavbě.

  Typicky se jedná o stavby:
  - více jak 50 let staré, které neprošly žádnou významnou rekonstrukcí,
  - nejsou umístěné v žádné chráněné/řadové zástavbě nebo jsou z velké části orientovány na sever.

  Nejen samotné vytápění, ale i udržení tepla ovlivňuje celkové náklady. Zadejte předpokládané tepelné ztráty, které vycházejí ze stáří vaší nemovitosti a jejího technického stavu.

 • Zde vidíte orientační roční náklady za vytápění, které odpovídají výše zadaným hodnotám. Nastavený výpočet vychází z průměrných údajů, jako délka topného období, požadovaná teplota v místnosti nebo doba strávená v bytě či domě.

  Pokud se vám zdají příliš nízké nebo naopak vysoké, upravte je dle své konkrétní situace.

Celkové roční náklady na ohřev vody

V dalším kroku si vyplněním následujících údajů spočítejte průměrnou výši celkových ročních nákladů na ohřev vody.

 • 0
  5 a více

  Uveďte počet dospělých osob i dětí, které žijí ve vaší domácnosti a podílejí se tak na celoroční spotřebě teplé vody. Ve výpočtu pracujeme s předpokladem, že jedna osoba průměrně spotřebuje 50 l teplé vody denně.

 • Zdroj ohřevu


  Celkové náklady na teplou vodu ovlivňuje také primární zdroj jejího ohřevu. Vyberte ten, který používáte ve své domácnosti.

 • Zde vidíte orientační roční náklady za ohřev vody, které odpovídají výše zadaným hodnotám. Nastavený výpočet vychází z průměrných údajů, ovlivňují je také vlivy jako stav a účinnost ohřívacího zařízení, tarif energie používané ohřev nebo individuální návyky obyvatel domácnosti.

  Pokud se vám zdají příliš nízké nebo naopak vysoké, upravte je dle vaší konkrétní situace.

Rozsah rekonstrukce

Níže uveďte předpokládaný rozsah vybraných rekonstrukcí.

 • m2

  Zadejte plochu všech oken ve svém domě či bytě. Z hlediska energetických úspor je doporučována kompletní výměna.

 • m2

  Vyplňte plochu fasády vašeho domu. Doporučováno je komplexní zateplení celé fasády, zadejte tedy součet ploch všech jejích jednotlivých stěn.

 • m2

  Uveďte celkovou stropní plochu, kterou potřebujete zateplit. Zateplení stropu je účinné zejména u starších domů, jejichž stropní tepelná izolace bývá mnohdy minimální.

 • Vyplňte předpokládanou pořizovací cenu nového kotle. Přednastavená částka odpovídá instalaci plynového kotle o výkonu do 25 kW. Pokud uvažujete o pořízení kotle s jiným výkonem, upravte cenu.

 • m2

  Uveďte předpokládanou podlahovou plochu všech místností, ve kterých bude instalován nový topný systém, jako jsou rozvody, radiátory a termoregulace. Efektivní topný systém vám zvýší účinnost a naopak sníží spotřebu paliva či energie na vytápění.

 • Zadejte předpokládanou pořizovací cenu solárního systému. Přednastavená částka odpovídá instalaci solárního systému s kolektory a zásobníkem, který pokryje 60 % nákladů na ohřev vody. Pokud uvažujete o pořízení solárního systému s jiným výkonem, upravte cenu.