Hospodářské výsledky Raiffeisen stavební spořitelny v roce 2011

V roce 2011 uzavřela RSTS 116 tisíc nových smluv včetně navýšení cílové částky a poskytla 13 177 úvěrů ze stavebního spoření o celkovém objemu 6,5 miliardy korun. Čistý zisk stoupl o 2,4 %, celkový objem bilanční sumy zaznamenal mírný pokles o 1,4 %.

Výsledky hospodaření Raiffeisen stavební spořitelny

V roce 2011 hospodařila Raiffeisen stavební spořitelna s čistým ziskem 703 milionů korun. Bilanční suma dosáhla k 31. 12. 2011 hodnoty 81,5 miliardy korun. Jedná se o předběžné neauditované výsledky.

Za uplynulé hodnotící období poskytla RSTS 13 177 překlenovacích a řádných úvěrů o celkovém objemu 6,5 miliardy korun a bylo uzavřeno 116 tisíc nových smluv včetně navýšení cílové částky v objemu 29,2 miliardy korun. „Ačkoli je toto číslo oproti roku 2010 o 8,2 % nižší, ve srovnání s vývojem trhu, který poklesl o 24,4 %, se jedná o uspokojivý výsledek,“ uvádí Jan Jeníček, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

I v roce 2011 vykázala Raiffeisen stavební spořitelna oproti konkurenčním stavebním spořitelnám zatím nízkou proúvěrovanost. „Je to díky spojení s HYPO stavební spořitelnou, které proběhlo v roce 2007. Ta měla tehdy velice nízkou proúvěrovanost a  my jsme tím získali velký objem likvidity pro úvěrovou expanzi. Na konci roku 2011 činil poměr úvěrů a vkladů 53,5 %. Máme tedy dostatečné zdroje na to, abychom mohli vyjít vstříc všem zájemcům o úvěr,“vysvětluje Jan Jeníček.

V roce 2011 uspěla RSTS v soutěži Zlatá koruna. Produkt NÍZKÁ HYPOSPLÁTKA získal v hlasování o Cenu veřejnosti třetí místo. Veřejnost mohla vybírat celkem ze 717 produktů.

Trh stavebního spoření obecně

Diskuze o produktu stavebního spoření, státní podpoře a dalších plánovaných změnách vedly k tomu, že se veřejnost v roce 2011 stavěla k uzavírání stavebního spořenízdrženlivě. Celkově bylo sjednáno pouze 685 451 nových smluv včetně navýšenícílové částky oproti 906 143 v roce 2010. Nových klientů na trhu tedy výrazně ubylo. Naopak vzrostl počet stávajících klientů, kteří si podle svých eventuálních budoucích potřeb navýšili cílovou částku na smlouvě a pokračují ve stavebním spoření.

„Pro další pozitivní vývoj je nutný stabilní legislativní rámec. Lidé nadále považují stavební spoření za jeden z nejbezpečnějších nástrojů pro výhodné a dlouhodobé spoření,“ dodává Jan Jeníček. Smlouvu o stavebním spoření či úvěr z něj dnes využívá téměř pět milionů obyvatel České republiky.

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna je významným poskytovatelem stavebního spoření v České republice. Na český trh vstoupila v roce 1993 jako první stavební spořitelna, tehdy ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Patří k finanční skupině Raiffeisen, největší soukromé finanční skupině působící na rakouském trhu.

Je spolehlivým partnerem pro řešení otázek bytových potřeb. Mezi produkty stavebního spoření klientům nabízí i výhodné úvěry na bydlení. Na území České republiky provozuje širokou síť obchodních zastoupení s více než 200 poradenskými místy.

Více informací na www.rsts.cz

Kontakt:

Renata Zikmundová, tisková mluvčí a PR manažerka, 602 375 909, RZikmundova@rsts.cz