Hospodářský výsledek za rok 2002 patří k nejlepším v historii

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. dosáhla v loňském roce hospodářský výsledek ve výši 170 milionů Kč. V historii spořitelny je to jeden z nejlepších výsledků. Bilanční suma za uplynulý rok je 23 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 40 procent.

Rekordní hospodářský výsledek se Raiffeisen stavební spořitelně podařilo dosáhnout i přes velmi nepříznivé tržní prostředí, které je charakteristické nejnižší úrovní úrokových sazeb v historii země. Dnes již proto nestačí svěřené prostředky zhodnocovat jen na mezibankovním trhu, ale pro úročení vkladů klientů je nezbytné pro stavební spořitelny hledat jiné výnosnější způsoby. Možnosti jsou však výrazně omezené Zákonem o stavebním spoření.

Pro hospodaření Raiffeisen stavební spořitelny v roce 2002 bylo příznačné působení několika zásadních faktorů.

  • Byly dokončeny základní strukturální změny společnosti, které byly nastartovány již v roce 2001. Došlo k výraznému zefektivnění odbytové sítě a proběhly také změny ve fungování oblastních pracovišť.
  • Byl splněn cíl u celkového objemu proinvestovaných prostředků v rámci úvěrového financování ve výši 5,8 mld. Kč, což znamená přední místo na trhu.
  • Od počátku listopadu 2001 byly v platnosti nové všeobecné obchodní podmínky. Ty přinesly klientům atraktivnější spořící a úvěrové programy. Nejvýraznější změnou byl start tarifu 40:60, kdy na poskytnutí řádného úvěru postačí naspořit jen 40 % z cílové částky. Dříve bylo nutné nastřádat polovinu. Nové podmínky s sebou přinesly také zrušení poplatků za vyřízení všech úvěrů fyzickým osobám.

Vyhlídky pro rok 2003 v oblasti stavebního spoření shrnuje Raiffeisen stavební spořitelna do několika základních bodů.

  • Nasycení trhu účastníků stavebního spoření
  • Snaha vlády o změnu systému stavebního spoření s cílem ušetřit na výplatách státní podpory
  • Omezené možnosti v nakládání se svěřenými prostředky klientů z důvodů nízkých úrokových sazeb na mezibankovním trhu
  • Zvýšený zájem klientů o úvěry ze stavebního spoření