Jak se nám bydlí po revoluci aneb Dvacet let stavebního spoření v Čechách

Domovní a bytový fond v ČR prošel za posledních dvacet let řadou změn. Od roku 1991 do 2011 vzrostl počet domů o 16 %, zvýšil se počet bytů o 17 %. K rozvoji přispělo i stavební spoření, které na český trh vstoupilo v roce 1993. V roce 1995 bylo poskytnuto 880 úvěrů ze stavebního spoření a o tři roky později to bylo již přes 100 tisíc. Celkově si Češi v rámci úvěrů ze stavebního spoření půjčili více než 620 miliard korun. Za to bychom dnes postavili téměř 207 000 rodinných domů o hodnotě 3 milióny korun. První spořitelnou u nás byla dnešní Raiffeisen stavební spořitelna.

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND V LETECH 1991 až 2011

table

* Domovní fond zahrnuje rodinné i bytové domy

Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj

1991 až 2001 – zlatá éra rodinných domů

Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 byly Českým statistickým úřadem (ČSÚ) zjištěny necelé 2 miliony domů, což je o cca 100 000 více než v roce 1991. ČSÚ označil tento nárůst za největší za posledních 30 let. Paradoxně opačná situace byla zjištěna v rámci bytového fondu. Jeho nárůst byl za toto desetiletí nejnižší od roku 1970. Při výstavbě v letech 1991 až 2001 totiž převažovaly hlavně rodinné domy, zatímco výstavba velkých panelových domů přibrzdila.

Možnosti financování

„K rozvoji domovního a bytového fondu přispělo také stavební spoření, které v České republice vzniklo v roce 1993. Úvěry nabízené stavebními spořitelnami byly od začátku úročeny podstatně výhodnějšími sazbami, než které nabízely jiné finanční instituce,“ říká Jan Jeníček, generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. „V roce 1995 bylo stavebními spořitelnami poskytnuto prvních 880 úvěrů a za pouhé tři roky později překročil počet poskytnutých úvěrů 100 tisíc,“ dodává Petr Kielar, nezávislý odborník na stavební spoření.

2001 až 2011 – výrazný nárůst počtu domů i bytů

Ve srovnání s předchozí dekádou byl v letech 2001 až 2011 dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nárůst domovního fondu téměř dvojnásobný. Počet domů se zvýšil přibližně o 190 000 a nových bytů bylo téměř o 400 000 víc než v roce 2001.

Možnosti financování

Výhradním způsobem financování bytových potřeb se staly dva dominantní produkty, stavební spoření a hypoteční úvěry. V závislosti na výši tržních úvěrových sazeb docházelo k přelévání zájmů klientů mezi stavebními spořitelnami a hypotečními bankami. „V roce 2009 byl podle statistik Asociace českých stavebních spořitelen nejvyšší podíl stavebního spoření na financování bytových potřeb. V posledních letech je stavební spoření využíváno zejména na úvěry za účelem rekonstrukce a modernizace bydlení
a také jako výhodný a spolehlivý spořicí produkt,“
vysvětluje Jan Jeníček.

DVACET LET STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Jedna z předních možností financování bydlení, stavební spoření, slaví letos v České republice své 20. výročí. První spořitelnou u nás byla AR stavební spořitelna, dnešní Raiffeisen stavební spořitelna. Stavební spoření si již od svého začátku velmi rychle získalo důvěru a popularitu veřejnosti. I v současné době má stavební spoření na poli financí silné postavení. A to i přes časté změny zákona o stavebním spoření, které jej provázely v posledních letech, a diskuse kolem případných budoucích změn. Založené ho má téměř každý druhý Čech a patří mezi nejoblíbenější produkty.

„Za historii stavebního spoření u nás činí celkový objem poskytnutých úvěrů více než 620 miliard korun. Co se týká spoření, ke konci roku 2012 byl objem peněz v systému stavebního spoření celkem 435 miliard korun a průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami v roce 2012 činila 366 100 korun,“ uvádí Jan Jeníček a dodává: „Naši klienti během dvaceti let čerpali v rámci úvěrů více než 85 miliard korun a za tu dobu naspořili celkem 230 miliard korun. V roce 2012 jsme jako jediná spořitelna u nás zaznamenali výrazný nárůst počtu nových smluv a úspěšní jsme byli také v úvěrech. Výsledky dokládají, že stavební spoření je v České republice vyhledávaným produktem.“

Stavební spořitelny jdou s dobou, rozšiřují své služby a po vzoru bank v posledních letech také modernizují komunikaci s klienty. Raiffeisen stavební spořitelna začala jako první stavební spořitelna poskytovat klientům on-line internetové bankovnictví, dále nabízí elektronické výpisy z účtů či on-line uzavírání smluv. Kromě stavebního spoření má v nabídce i komplexní řešení potřeb klientů v otázkách zajištění rodiny, majetku či spokojeného stáří. Trendem poslední doby je také podpora ekologického bydlení – například v Raiffeisen stavební spořitelně slouží pro tyto účely speciální EKOprogram.

Graf č. 1: Objem naspořené částky v mld. Kč

graf-1

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Pozn.: Jedná se vždy o stav k 31. 12. daného roku

Graf č. 2: Objem poskytnutých úvěrů v mld. Kč (bez překlopů do dalšího roku)

 graf--2

Zdroj: Asociace českých stavebních spořitelen

Pozn.: Úvěry ze stavebního spoření nebyly v prvních letech ještě poskytovány

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje v České republice stavební spoření a výhodné úvěry na rekonstrukce, modernizace i pořízení bydlení. Na český trh vstoupila v roce 1993 jako první stavební spořitelna, ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Je součástí Raiffeisen, největší soukromé finanční skupiny působící na rakouském trhu, jejíž tradice sahá až do roku 1862.

Provozuje širokou síť poradenských míst na území celé České republiky a je spolehlivým partnerem pro řešení nejen bytových potřeb. Mezi produkty stavebního spoření nabízí také výhodné úvěry na bydlení. Její finanční poradci klientům poskytují komplexní finanční poradenství v otázkách bydlení, zajištění života, majetku, rodiny i zabezpečení na stáří.