„KOLIBŘÍK“ POMŮŽE PŘI OPERACÍCH DĚTÍ

Nadační fond Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelna a.s. věnovaly na začátku tohoto roku centrům dětské traumatologie v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem celkem 1.000.251 Kč.

Tisková zpráva Raiffeisen stavební spořitelny, 19. 6. 2009

 

Prostředky jsou určeny na nákup přístrojů a vybavení pracovišť specializovaných na léčbu poraněných dětí. Dar ve výši 657.800 Kč, který poskytla RSTS a.s., je výsledkem druhé vlny úspěšného projektu „Rozsviťte raději dětské oči“. Podle stejného klíče jako v listopadu a prosinci roku 2007 věnovala RSTS a.s. z každé nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření 50,- Kč na pomoc poraněným dětem. Částku 342.451 Kč věnoval Nadační fond Kolečko, jehož hlavním zdrojem příjmů jsou dary partnerů a výnosy výročních benefičních akcí.

obr_primarkopacka_drtoufar_jandova_hrabacova

Centrum dětské traumatologie Nemocnice České Budějovice, a.s. se spádovou oblastí čítající více než 700.000 obyvatel, může těžit ze svého umístění současně s traumatologií pro dospělé, což umožňuje mimo jiné použití nákladných technologií a instrumentárií či řešení složitých situací u pacientů v hraničním biologickém věku. Sponzorský dar ve výši 330.000 Kč byl použit k nákupu akumulátorové mikrovrtačky Colibri pro skeletální operace dětských pacientů.

Vedoucí lékař centra dětské traumatologie MUDr. Petr Toufar poznamenává: „Dětská skeletální traumatologie a implantáty při ní používané mají jiný charakter použitých nástrojů a implantátů než traumatologie dospělých. Užíváme při ní nejčastěji dráty či šrouby subtilního charakteru, které zavádíme většinou přes kůži do oblasti zlomenin. Nová akumulátorová vrtačka firmy Synthes má optimální velikost a hmotnost, zaručující příjemnou a bezproblémovou manipulaci při jejím použití v oblasti subtilních dětských končetin a umožňuje snadné zavádění implantátů do dětského skeletu“, dodává MUDr. Toufar.Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, kam byly v uplynulých letech převedeny prostředky ve výši více než 2.000.000 Kč, které fond získal od sponzorů a v rámci každoročních divadelních beneficí a dobročinných aukcí.

Projekt „Rozsviťte raději dětské oči“, iniciovaný Raiffeisen stavebrní spořitelnou a.s. na podzim roku 2007, umožnil pomoci i dalším třem mimopražským traumacentrům v Brně, Ostravě, Plzni a také pracovišti v Praze-Motole. „Je úžasné, že se RSTS rozhodla pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Kolečko“, říká Linda Jandová, předsedkyně správní rady nadačního fondu. „V situaci, kdy se většina neziskových subjektů obává budoucnosti, Kolečko realizuje největší projekty ve své existenci – díky takovým partnerům jako jsou Raiffeisen stavební spořitelna a generální partner Kolečka, farmaceutická společnost Apotex.“

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS) působí na českém trhu už od roku 1993 a od roku 1998 se profiluje jako Specialista na (moderní) bydlení. RSTS dlouhodobě podporuje charitativní projekty a neziskový sektor, příkladem může být kromě spolupráce s NF Kolečko také podpora obecně prospěšné společnosti Podaná ruka či denního stacionáře Akord pro handicapované děti. „Jsme velmi rádi, že jsme i letos mohli přispět na dobrou věc a finančně podpořit dětská traumacentra, která pomáhají zraněným dětem k úspěšnému uzdravení a návratu do normálního života,“ řekl Ing. Jan Jeníček, předseda představenstva RSTS.

 

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Boženy Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
MUDr. Petr Toufar, vedoucí lékař Centra dětské traumatologie
GSM: +420 723 021 730, e-mail: toufar@nemcb.cz

 

Nadační fond Kolečko, Veletržní 16, 170 00 Praha 7
Linda Jandová, předsedkyně správní rady, GSM: +420 774 116 118, e-mail: linda@kolecko.cz

 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Tomáš Vášáry, ředitel marketingu a PR, e-mail: tvasary@rsts.cz
Helena Odstrčilová, IDMZ, GSM: +420 241 740 471, e-mail: helena.odstrcilova@idmz.cz