Na chování sousedů si stěžuje více než pětina obyvatelů bytových domů

Nejvíce nám vadí sousedé

S vlastními sousedy má problém 21 procent Čechů. Poměrně překvapivé zjištění vyplynulo z reprezentativního průzkumu, který mezi obyvateli bytových domů provedla Raiffeisen stavební spořitelna. Češi vnímají jako větší problém než špatný stav svého domu (7 % respondentů) své sousedy a ostatní nájemníky (21 %). Mezi další faktory, které obyvatelům v domě vadí, patří nečistota a nepořádek (9 %), laxnost a lhostejnost k dění v domě (6 %), hluk (6 %) a další problémy spojené s lidským faktorem, například špatná komunikace, vedení domu či jeho správce, bezohlednost sousedů a kuřáci. Z technických závad respondenti nejčastěji uváděli jako problém zastaralý výtah (6 %), špatné zabezpečení vchodu (4 %) a celkovou vybavenost domu (4 %).

1_1 

Graf č. 1. Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna, reprezentativní průzkum mezi širokou veřejností (vzorek 807 lidí, kteří bydlí v bytových domech – buď družstevní, nebo osobní vlastnictví bytů)

Kouření a hluk – nejčastější body sváru mezi sousedy

„Za největší překážku v dobrém sousedském soužití lidé uváděli kouření (34,2 %) následované hlučností (33,3 %). Pokud nepomáhá domluva, lze tento problém částečně řešit klimatizací na chodbách, odhlučněním nebo zvukotěsnými dveřmi,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Dělají nepořádek a nezdraví – další nedostatky sousedů

Anketa ukázala, že téměř čtvrtině lidí na sousedech vadí jejich nepořádnost a to, že nezdraví nebo neodpovídají na pozdrav. Mezi další důvody nespokojenosti patří, že sousedé pouštějí do domu cizí lidi. Každý osmý respondent si stěžuje na pomlouvání a bezohlednost ze strany sousedů a obecně špatnou komunikaci.

2_1

Graf č. 2. Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna, anketa o sousedských vztazích(vzorek 150 lidí; bylo možné označit více možností)

Jak moc se lidé angažují v dění v bytovém domě

Důležitou součástí sousedského života v bytovém domě jsou schůze (shromáždění) společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytových družstev (BD). Naprostá většina (83 %) lidí se zajímá o to, co se v jejich domě děje. Polovina lidí tvrdí, že na domovní schůze chodí vždy, třetina se o to snaží a zbytek chodí málo nebo vůbec. Nejobvyklejším důvodem pro účast je snaha získat informace (63 %). Svou absenci pak lidé nejčastěji omlouvají zaneprázdněností. Naprostá většina lidí má dostatek informací o činnosti SVJ nebo BD (80 %) a je spokojená s tím, jak je vedeno (68 %). Respondenti nespokojení s vedením SVJ nebo BD si nejčastěji stěžují na neefektivitu a neschopnost představenstva.

3_1

Graf č. 3. Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna, anketa o sousedských vztazích(vzorek 150 lidí; bylo možné označit více možností)

Dění v bytovém domě – chybí informace o půjčkách a hospodaření

Ačkoliv má většina lidí pocit, že má dostatek informací od vedení BD nebo SVJ, obeznámenost s některými zásadními záležitostmi chybí. „Jen 56 % respondentů je dostatečně informováno o tak důležitých věcech, jako jsou rozhodnutí o úvěrech a hospodaření domu. O plánech na další rok informují SVJ a BD své členy ještě méně. Takovou zkušenost má polovina dotázaných,“ doplňuje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

4

Graf č. 4. Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna, reprezentativní průzkum mezi širokou veřejností (vzorek 807 lidí, kteří bydlí v bytových domech – buď družstevní, nebo osobní vlastnictví bytů)

A co vadí lidem z rodinných domů?

Obyvatelům rodinných domů, stejně jako těm z bytových domů, nejvíce vadí, když sousedi kouří a jsou hluční. Rozdíl přináší vlastnictví pozemku a zahrady. Lidem v rodinných domech víc vadí nevychovaní psi, kteří znečišťují jejich pozemek a sousedi, kteří neudržují svou zahradu. Více než pětina majitelů rodinných domů někdy přemýšlela o odstěhování se do domu na samotě. To je výrazně méně než v případě obyvatel bytových domů, kde tato myšlenka napadla 47 procent z nich.

O průzkumu

Průzkum provedla Raiffeisen stavební spořitelna počátkem letošního roku ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Účastnilo se ho přes 800 lidí, kteří bydlí v bytových domech – buď v družstevních bytech, nebo v bytech v osobním vlastnictví. Sběr dat probíhal prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI).

O anketě

Internetovou anketu provedla Raiffeisen stavební spořitelna počátkem letošního léta. Zúčastnilo se jí 150 respondentů. 

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje v České republice stavební spoření a výhodné úvěry na rekonstrukce, modernizace i pořízení bydlení. Na český trh vstoupila v roce 1993 jako první stavební spořitelna, ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Je součástí Raiffeisen, největší soukromé finanční skupiny působící na rakouském trhu, jejíž tradice sahá až do roku 1862.

Provozuje širokou síť poradenských míst na území celé České republiky a je spolehlivým partnerem pro řešení nejen bytových potřeb. Mezi produkty stavebního spoření nabízí také výhodné úvěry na bydlení. Její finanční poradci klientům poskytují komplexní finanční poradenství v otázkách bydlení, zajištění života, majetku, rodiny i zabezpečení na stáří.

Kontakt:

Jitka Jechová, PR manažerka a tisková mluvčí, 602 375 909, jjechova@rsts.cz