Nadační fond Porozumění

Nadační fond Porozumění vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek.

Fond byl založen 29. 01. 2007 a vznikl z pocitu využití energie a chuti pomáhat tam, kde je to potřeba.

"Myslíme si, že každý člověk je schopen zmobilizovat v sobě pár sil na to, aby nebyl lhostejný k okolí a pokud to jen trochu jde, pomohl tam, kde je jeho pomoci třeba."

Účelem je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, ochraně lidských práv a sociálních hodnot.

Nadační fond POROZUMĚNÍ je členem Asociace nestátních a neziskových organizací.

V současné době se Nadační fond zabývá těmito projekty:

Obrázky pro dětskou chirurgii, Benefice studentů znakové češtiny, Sbírka pro Johanku a mnoho dalších.

Raiffeisen stavební spořitelna přispěla částkou 79 000 Kč, která byla věnována Dětskému centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči. Finanční prostředky budou využity na nákup vícekapacitních kočárků, CRP setu (přístroje k šetrnému bezbolestnému odběru a vyhodnocení krve u dětí) a také na provoz Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií.

Více o Nadačním fondu naleznete na internetových stránkách www.porozumeni.cz.