Narůstá počet exekucí vkladů klientů

Raiffeisen stavební spořitelna eviduje stále větší počet exekucí vkladů klientů. Úřady státní správy (např. Finanční úřad nebo Správa sociálního zabezpečení) mohou prostřednictvím exekutorů uhradit dluhy svých dlužníků z jejich stavebního spoření. Klient tím však poruší smlouvu a stavební spořitelna je nucena ze zákona odevzdat státu celou dosavadní přidělenou státní podporu, což může v krajním případě činit až 22 500 korun

Nebezpečné předlužení některých občanů vede mnohdy až k exekucím, které se vztahují na veškeré finanční prostředky, a tedy i na stavební spoření. Klient však může být nemile překvapen, když je z jeho účtu stavebního spoření odečten dluh, poplatky za vymáhání dluhu a ještě veškerá dosud přidělená státní podpora. Byla totiž ze strany klienta porušena jedna ze základních podmínek stavebního spoření: po dobu trvání smlouvy nelze volně nakládat s naspořenými finančními prostředky.

„Exekuce vkladů stavebního spoření je čím dál častější  způsob vymáhání pohledávek úřadů státní správy a exekutorů. Měsíčně evidujeme řádově tisíce žádostí o prověření, zda dlužník má stavební spoření právě u Raiffeisen stavební spořitelny. Skutečný počet exekučních příkazů pak přesahuje stovku měsíčně,“ vysvětluje místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny Dr. Ing. Pavel Chmelík. Stavební spořitelna však v tomto procesu figuruje jen jako prostředník. Ze zákona je totiž povinna na příkaz exekutora nebo úřadu státní správy uvolnit finanční prostředky vkladů klienta, a to i bez jeho souhlasu. „Stavební spořitelna tak nemá jakoukoli pravomoc zasáhnout do tohoto procesu (např. upozornit klienta o probíhajícím šetření) nebo procesu dokonce zabránit. Její povinností je pouze odevzdat finanční prostředky úřadu nebo exekutorovi a následně odevzdat řádně přidělenou státní podporu klienta, protože nebyly naplněny všechny zákonné podmínky pro její přidělení,“ dodává Chmelík.

V poslední době tolik zmiňované předlužení občanů již má své oběti. Exekuce však nemusí mít jen podobu zapečetěných dveří bytu, ze kterého byly vystěhovány všechny hodnotnější věci. Exekutor se obvykle v prvé řadě zajímá o naspořené peníze. V případě exekuce vkladu stavebního spoření přijde klient nejen o několik desítek tisíc korun, ale také se mu obvykle na dlouho rozplyne sen o novém bydlení.