Nové úvěrové produkty Raiffeisen stavební spořitelny

Raiffeisen stavební spořitelna se rozhodla mnohem výrazněji zvýhodňovat stávající klienty. Dva nové úvěrové produkty jsou postaveny na faktu, že klient nemusí prokazovat své příjmy, výhodou třetího je velmi nízká úroková sazba.

Raiffeisen stavební spořitelna se rozhodla mnohem výrazněji zvýhodňovat stávající klienty. Dva nové úvěrové produkty jsou postaveny na faktu, že klient nemusí prokazovat své příjmy, výhodou třetího je velmi nízká úroková sazba.

ÚVĚR Vzájemná důvěra

- tržní hodnota zástavy je nejméně 800 000 korun
- úvěr je v maximální hodnotě 50 % hodnoty nemovitosti
- nemovitost musí být ve vlastnictví žadatele, popř. osob blízkých dle zákona o SS nebo ji získá do vlastnictví právě díky úvěru
- úroková sazba 5,9% p.a.*

Klient nemusí stavební spořitelně prokazovat své příjmy, stačí, když podepíše prohlášení, že má dostatečné prostředky na splácení úvěru i dospořování a není nezaměstnaný.

ÚVĚR Dobrý známý

Jde o překlenovací úvěr pro stálé klienty Raiffeisen stavební spořitelny, kteří v uplynulých 12 měsících splatili jakýkoli úvěr od RSTS. Nemusí znovu prokazovat bonitu, ovšem nutností je dobrá platební morálka po celou dobu trvání předcházejícího úvěru.

- výše úvěru může být až 100% CČ původní smlouvy o SS (max. však 3 000 000 Kč)
- úroková sazba 4,8% p.a.*
- nejsou nutné vlastní úspory (nulová akontace)
- lze použít na stávající spořící smlouvu
- v případě nutnosti nové spořící smlouvy je tato bez poplatku za uzavření
- zajištění je výhodnější oproti standardním podmínkám (do 300 000 Kč bez zajištění, 1 nebo 2 ručitelé do 500 000 Kč a nad 500 000 Kč zástava nemovitosti)

* úroková sazba se dále snižuje o 0,1% p.a., pokud je úvěr zajištěn pojištěním pro případ smrti a trvalých následků.

ÚVĚR Bez čekání

Úvěr je určen stávajícím klientům RSTS, kteří mají uzavřenu spořící smlouvu s předpokládaným přidělením stavebního úvěru do 15 měsíců od podání žádosti o překlenovací úvěr.

Úroková sazba je 3,40% p.a.

Kromě výhodné úrokové sazby je produkt Bez čekání zajímavý také možností individuálně ovlivnit délku splácení prostřednictvím výše splátky. Hranice pro zajištění je zvýhodněná, tzn. stejná jako v případě klasických stavebních úvěrů, tedy do 300 000 Kč bez zajištění, do 400 000 Kč s jedním ručitelem, do 500 000 Kč se dvěma ručiteli a nad tuto částku zástavním právem k nemovitosti.