Obecně prospěšná společnost Podaná ruka

Obecně prospěšná společnost Podaná ruka se zabývá již více než sedm let prevencí úrazů dětí.

Dětství bez úrazů
Obecně prospěšná společnost Podaná ruka se zabývá již více než sedm let prevencí úrazů dětí. Ve spolupráci s domy dětí a mládeže, školami a dalšími organizacemi z celé České republiky realizuje Dětské dny bez úrazů, na kterých se děti formou her učí chránit se před úrazy. V rámci projektu probíhají i další preventivní akce, vznikají pomůcky a televizní pořady pro prevenci úrazů v mateřských a základních školách i ve volném čase dětí v mimoškolních zařízeních a rodinách.

Úrazy jsou nejzávažnějším zdravotním rizikem dětí a jsou nejčastější příčinou jejich úmrtí. Situace v České republice je alarmující. Ročně se přihodí přibližně 300 až 500 tisíc úrazů dětí. Téměř 3 000 dětí zůstává trvale postižených úrazem a 300 dětí ročně na následky úrazu umře. Většině úrazů se však dá zabránit, pokud se děti i dospělí naučí předvídat nebezpečné situace a vyhýbat se jim.

Ministerstvo zdravotnictví ČR hodnotilo v roce 2003 projekt Dětství bez úrazů jako projekt s vynikajícím dopadem. Raiffeisen stavební spořitelna se tak může hrdě a plným právem, společně s řešiteli projektu a ostatními partnery, hlásit k významnému úspěchu – od roku 1997 (kdy realizace projektu začala) se snížil počet smrtelných dětských úrazů o 41 %!