Obecně prospěšná společnost Rozmarýna

Raiffeisen stavební spořitelna se na sklonku loňského roku stala hlavním partnerem obecně prospěšné společnosti Rozmarýna. Jejím posláním je podpora dětí z dětských domovů a mladých lidí, kteří z dětského domova odcházejí.

Rozmarýna poskytuje ohroženým dětem a mladým lidem takovou pomoc a podporu, která jim pomůže dosáhnout subjektivně dobré kvality samostatného života a nezávislosti na sociálních službách. Své projekty rozděluje do dvou základních programů:

program ZA RUKU

PŘEDáváme dětem z dětských domovů informace, snažíme se PŘEDcházet problémům, společně

program RUKU V RUCE

POmáháme mladým lidem PO odchodu z dětského domova začít žít svůj samostatný život a POskytovat jim POdporu tam, kde POtřebují

Všechny podrobnosti o obecně prospěšné společnosti Rozmarýna naleznete na webových stránkách www.rozmaryna-ops.cz.

Obecně prospěšná společnost Rozmarýna