Obyvatelé českých bytových domů volají nejvíc po opravě společných prostor

Společné prostory, společné místnosti a zabezpečení – to jsou tři nejčastější odpovědi obyvatelů bytových domů v ČR na otázku, co je potřeba v jejich domě zrekonstruovat. Opravit osvětlení, schody, vymalovat stěny apod. potřebuje téměř polovina bytových domů v České republice. Obdobné jsou i názory předsedů a lidí angažovaných ve vedení bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) s tím rozdílem, že oni za nejnutnější považují zateplení. Největší spokojenost vládne v případě stavu oken. Jejich renovaci by uvítalo jen 13 % obyvatelů bytových domů a 2 % předsedů a lidí angažovaných ve vedení BD a SVJ. Takové jsou výsledky průzkumu a ankety Raiffeisen stavební spořitelny.

Obyvatelé bytových domů: Potřebujeme opravit hlavně společné prostory

Podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny z počátku letošního roku jsou to právě rekonstrukce společných prostor, po kterých obyvatelé bytových domů volají nejvíce. Potřebu nové výmalby, opravy světel a schodů vyjádřilo 45 % respondentů. „Lidé nejčastěji uvádějí ty věci, se kterými se potýkají každý den a spadají do běžného provozu v rámci jejich bytového domu,“ komentuje Dagmar Jonášová, vedoucí oddělení obchodů s právnickými osobami z Raiffeisen stavební spořitelny.

Následují opravy společných místností –za nutnou či potřebnou označilo 43 % dotázaných rekonstrukci chodeb, sklepů, kočárkáren nebo garáží. Třetí nejčastější odpovědí bylo zabezpečení. Celkem 41 % respondentů by uvítalo nový kamerový systém, čipové karty, chytré zámky apod.

1ab

Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna

Pozn.: Informace z průzkumu na širokou veřejnost (vzorek 819 lidí, kteří bydlí v bytových domech – buď v družstevních bytech, nebo v bytech v osobním vlastnictví)

„Všeobecná spokojenost panuje v případě oken. Jejich renovaci by si přálo 13 % dotázaných, což je nejméně ze všech uváděných oprav. Není divu, posledních deset let zažívá naše země boom výměny původních oken za nová plastová. Často je výměna oken spojena také s celkovým zateplením bytových domů, což přináší značné energetické úspory, které jsou jedním z hlavních motorů rekonstrukce, dalším je i snazší údržba.  Mezi poměrně málo uváděné opravy patří i výtahy. Tam kde je ale jejich rekonstrukce nutná, vnímají dotázaní tuto potřebu o to intenzivněji,“ uvádí Dagmar Jonášová.

Předsedové a lidé angažovaní ve vedení BD a SVJ: Potřebujeme hlavně novou fasádu

Současně s průzkumem provedla Raiffeisen stavební spořitelna anketu mezi předsedy a lidmi angažovanými ve vedení bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, tedy mezi odbornou veřejností. „Jejich názory se shodují s názory samotných obyvatel bytových domů s jedním zásadním rozdílem. Podle odborné veřejnosti české bytové domy potřebují zejména zateplení,“ popisuje Dagmar Jonášová.

Zateplení domu považuje za nutné 13 % respondentů, následují společné prostory s 11 % a zabezpečení s 10 % uvedených odpovědí. Oprava oken je opět až na chvostu všech odpovědí. Uvedly ji pouze 2 % dotázaných. 

 1abc

Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna

Pozn.: Informace z ankety na odbornou veřejnost (vzorek 54 předsedů a lidí angažovaných ve vedení BD a SVJ)

O průzkumu

Průzkum provedla Raiffeisen stavební spořitelna počátkem letošního roku ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Účastnilo se ho 819 lidí, kteří bydlí v bytových domech – buď v družstevních bytech, nebo v bytech v osobním vlastnictví. Sběr dat probíhal prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI).

O anketě

Anketu provedla Raiffeisen stavební spořitelna počátkem letošního roku. Zúčastnilo se jí 54 předsedů a lidí angažovaných ve vedení BD a SVJ.

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje v České republice stavební spoření a výhodné úvěry na rekonstrukce, modernizace i pořízení bydlení. Na český trh vstoupila v roce 1993 jako první stavební spořitelna, ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Je součástí Raiffeisen, největší soukromé finanční skupiny působící na rakouském trhu, jejíž tradice sahá až do roku 1862.

Provozuje širokou síť poradenských míst na území celé České republiky a je spolehlivým partnerem pro řešení nejen bytových potřeb. Mezi produkty stavebního spoření nabízí také výhodné úvěry na bydlení. Její finanční poradci klientům poskytují komplexní finanční poradenství v otázkách bydlení, zajištění života, majetku, rodiny i zabezpečení na stáří.

Kontakt:

Jitka Jechová, PR manažerka a tisková mluvčí, 602 375 909, jjechova@rsts.cz