Co je to degresivní splácení?

Degresivní splácení je jeden z možných typů splácení hypotéky. Při degresivním splácení na začátku splácíte vyšší částku než ke konci. V praxi to může vypadat i tak, že první měsíční splátky budou klidně i dvojnásobkem běžné splátky. Měsíční splátka je neměnná po dobu jednoho roku a teprve po jeho uplynutí se začíná snižovat. Snižování se děje podle pevně stanoveného koeficientu – stanovuje si ho každá banka sama.

 

Výhodou je, že hypotéku takto můžete umořit rychleji. Degresivní splácení je však vhodnější pro klienty, kteří si mohou na začátku dovolit vyšší finanční zatížení, a tedy vyšší počáteční splátky.

 

Jaké jsou další typy splácení?

· Anuitní splácení – jde o nejčastější typ splácení, splátka je po celou dobu stejná.

· Progresivní splácení – přesný opak degresivního, tedy na začátku je splátka nižší a ke konci se zvyšuje.

· Splácení kombinované hypotéky – pro tento typ je typické odložení splátky jistiny a klient platí pouze úroky. Po jejich splacení se začíná s anuitním splácením.

· Splácení hypotéky s plovoucí sazbou – splátka se skládá ze splátky jistiny a úroků, které jsou odvozeny od úrokové sazby PRIBOR (navýšené o marži banky). Na základě této proměnlivé úrokové sazby se mění i výše splátek.