Co je to překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr, někdy také meziúvěr, je úvěr ze stavebního spoření, který lze použít pouze pro účely bydlení. Poskytuje se v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření a překlenuje tak toto období.

Úvěr ze stavebního spoření mohou poskytovat pouze stavební spořitelny a je vázán na smlouvu o stavebním spoření. Pro získání takového úvěru je ale potřeba splnit řadu podmínek. Spořit musíte alespoň dva roky a musíte mít naspořeno 35 % až 40 % z cílové částky. Pokud tyto podmínky nesplňujete, můžete si požádat o poskytnutí překlenovacího úvěru. Při meziúvěru ovšem platíte pouze úroky a zároveň spoříte na stavebním spoření až do chvíle, kdy splníte uvedené podmínky. Do té doby tedy nedochází ke splácení dlužné částky jako u řádného úvěru, který nastupuje až poté.

Výhodou překlenovacího úvěru ze stavebního spoření je tedy možnost získat peníze na financování bydlení dříve – nemusíte čekat na splnění požadavků pro řádný úvěr. Meziúvěr můžete získat ihned po uzavření stavebního spoření. Jelikož se jedná o úvěr na bydlení, můžete si zaplacené úroky odečítat z daňového základu. Do určité výše úvěru není potřeba žádné zajištění nemovitostí.