Co se označuje termínem předhypoteční úvěr a jak funguje

Co je předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr je krátkodobý účelový úvěr, který vám pomůže s financováním bydlení v situaci, kdy nemáte k dispozici nemovitost k zajištění úvěru a ke kupované nemovitosti nelze zřídit zástavní právo. Nejčastěji se využívá při koupi družstevního bydlení, koupi nemovitosti v dražbě nebo privatizaci obecních bytů apod.

 

Jak funguje předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr využijete tehdy, když nemáte možnost zajištění úvěru kupovanou ani jinou nemovitostí. Tento typ úvěru se poskytuje nejčastěji na 24 měsíců. Do této doby musíte zřídit zástavní právo k nemovitosti. Předhypoteční úvěr se poté změní na klasický.

U předhypotečního úvěru musíte počítat s vyšší úrokovou sazbou a zpravidla se po dobu čerpání předhypotečního úvěru splácí pouze úroky. Po přechodu na klasický úvěr se sníží i úroková sazba a ve splátce je již zahrnuta i jistina.