Co se stane se smlouvou o stavebním spoření, pokud klient zemře?

Jestliže klient zemře, smlouva o stavebním spoření zaniká k datu úmrtí klienta a uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí klienta se stává předmětem dědického řízení.