Jak funguje překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření slouží k překlenutí období, kdy ještě není nárok na řádný úvěr, ale už potřebujeme finanční prostředky. Mezi podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření patří například alespoň 2 roky spoření nebo dosáhnutí určitého procenta z cílové částky. Pokud jsme tohoto zatím nedosáhli, nebo dokonce nemáme ani stavební spoření založené, můžeme požádat o překlenovací úvěr. Ten se poskytuje do doby, kdy dosáhneme na řádný úvěr. Do této chvíle jeho splátka slouží k „dospoření“ určité části cílové částky a k úhradě úroků. Nedochází tedy ke splácení jistiny úvěru.

Překlenovací úvěr využijete zejména v případě, kdy nemáte naspořený dostatek prostředků pro řádný úvěr nebo pokud nemáte naspořeno zatím nic. Překlenovací úvěr se v některých parametrech neliší od jiných úvěrů – peníze jsou poskytnuty hned, splátky úvěru jsou stále ve stejné výši, úrok je pevně stanoven. Rozdíly jsou ovšem ve způsobu úročení a rozdělení splátky. Úročí se totiž celá vypůjčená částka a nedochází ke splácení jistiny. Placené úroky jsou tedy stále ve stejné výši.