Jak je definována celková výše spotřebitelského úvěru?

Celková výše spotřebitelského úvěru je definovaná jako souhrn všech nákladů, které jsou spotřebiteli k dispozici a které bude za úvěr platit.

RPSN, tedy celkové náklady spotřebitelského úvěru, je ze zákona povinné uvádět u každého úvěru. Slouží zejména k porovnání úvěrů různých subjektů, přičemž platí, že čím nižší RPSN, tím levnější úvěr je.