Jak mám postupovat v případě, že mi byla zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru, kvůli které jsem si uzavřel novou smlouvu o stavebním spoření, zaplatil úhradu za uzavření smlouvy, ale spořicí smlouvu bez úvěru nechci?

Pokud byla nová smlouva o stavebním spoření uzavřena s cílem získat úvěr na bydlení, tzn., že byla uzavřena nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o poskytnutí úvěru do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3, a žádost o úvěr byla zamítnuta, umožňuje Raiffeisen stavební spořitelna nad rámec standardních podmínek od smlouvy o stavebním spoření odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zamítnutí žádosti o úvěr. Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření se tato smlouva od počátku ruší a vám budou vráceny veškeré finanční prostředky, které jste na účet stavebního spoření zaslal.

Výše uvedený postup platí i v případě, že se klient sám rozhodne zrušit žádost o poskytnutí úvěru, nebo klient odstoupí od smlouvy o úvěru, kterou byl poskytnut spotřebitelský úvěr.