Jak mám postupovat v případě, že mi nebylo vyplaceno úrokové zvýhodnění z důvodu nesplnění podmínek, o kterých jsem nevěděl?

Konkrétní podmínky pro získání úrokového zvýhodnění jsou uvedeny v příslušných Všeobecných obchodních podmínkách dané smlouvy. V případě, že si nejste vědom žádného pochybení, můžete využít institutu reklamace nevyplaceného úrokového zvýhodnění.

V tomto případě Raiffeisen stavební spořitelna znovu posoudí celkový průběh spoření u dané smlouvy o stavebním spoření, míru nedodržení sjednaných podmínek, případně možný vliv nedostatečného poradenství ze strany zaměstnance či obchodního zástupce Raiffeisen stavební spořitelny při uzavírání, resp. ukončování smlouvy o stavebním spoření, a poté může nárok na úrokové zvýhodnění, nebo jeho část, dodatečně přiznat. Náležitosti a podmínky řešení stížností a reklamací podaných u RSTS obecně stanovuje Reklamační řád Raiffeisen stavební spořitelny.