Jak na předčasné splacení úvěru?

Každý klient má právo na předčasné splacení úvěru – ovšem ne vždy je to zdarma. V případě, že úvěr splatíte na konci období, na které je sjednána úroková sazba (tzv. fixace), je splacení celého úvěru nebo libovolné části zcela zdarma. Stejně tak je možné úvěr zdarma doplatit v případě úmrtí, dlouhodobé nemoci a invalidity klienta nebo jeho manžela/partnera. Dále je možnost každý rok ve výročí úvěru splatit až 25 % z poskytnuté výše – tzv. mimořádná splátka úvěru.

V případě vyšší mimořádné splátky, nebo pokud nemůžeme uplatnit splacení zdarma, má banka nebo stavební spořitelna právo na tzv. účelně vynaložené náklady. Pokud žádáte o úvěr, musíte obdržet informaci o výpočtu těchto nákladů.

Mimořádná splátka úvěru a poplatky za předčasné splacení úvěru

V případě, že chcete úvěr splatit předčasně, potřebujete nejdříve žádost o vyčíslení zůstatku úvěru. Zjistíte tak, kolik přesně vám z úvěru zbývá doplatit a následně můžete podat žádost o předčasné splacení.

Pokud jste se předem s bankou nedohodli na možnosti kdykoliv a bez oznámení provádět mimořádné splátky, je potřeba informovat věřitele o vašem záměru provést mimořádnou splátku, v opačném případě vás mohou čekat sankce za předčasné splacení úvěru – ty stanovuje banka.