Jak se počítá inflace?

Inflace se počítá na základě indexu spotřebitelských cen nebo také indexu cen výrobců či deflátoru HDP.

Podle indexu spotřebitelských cen je to nejjednodušší, jelikož se měsíčně porovnávají ceny daného tržního koše výrobků a služeb (obsahuje asi 700 různých statků, které reprezentují domácnost a její náklady). Míru inflace tak zjistíme pohybem cen daného tržního koše.

Výpočet pomocí indexu cen výrobců je téměř stejný jako v případě spotřebitelských cen, jen s tím rozdílem, že je založen na cenách komodit, které zahrnují ceny potravin, produkty těžebního a zpracovatelského průmyslu.

Deflátor HDP je pro výpočet míry inflace nejkomplexnější, jelikož vyjadřuje operuje s poměrem nominálního HDP (který je ohodnocen běžnými cenami sledovaného roku) a reálného HDP (který je ohodnocen stálými cenami základního roku). Tento výpočet je ale značně komplikovaný a v praxi se s ním příliš často nesetkáme.