Jak spořit dětem?

Chcete zaopatřit své potomky a přemýšlíte, jak spořit dítěti, aby jeho vstup do dospělosti byl jednodušší? Na výběr máte z několika možností, k těm nejoblíbenějším patří stavební spoření, investování nebo penzijní spoření pro děti. V tomto případě je ale nutné zohlednit také inflaci, která se v dlouhém časovém horizontu projeví na hodnotě peněz.

Stavební spoření pro děti je nejčastěji využívanou možností, jak spořit dítěti. Nepodstupujete žádné riziko, peníze se zhodnocují úrokovou sazbou, která dosahuje 2 až 3 %, a navíc máte možnost získat státní příspěvek ve výši 10 % z ročního vkladu (maximálně však 2 000 Kč ročně). Spořit ale musíte minimálně 6 let. Po uplynutí této doby je možné ve spoření dále pokračovat nebo peníze vybrat a použít na cokoliv.

Investice jsou oproti spoření mnohem výnosnější, ale často s sebou nesou i vyšší riziko, že o vložené prostředky přijdete. Oblíbenou formou spoření dětem jsou přitom investice do podílových fondů. Investovat můžete podle 3 strategií: konzervativní, vyvážená a dynamická, které se liší výší zhodnocení (konzervativní má zhodnocení až 3 % ročně, vyvážená až 5 % ročně a dynamická až 8 % ročně).

Doplňkové penzijní spoření je ideálním způsobem, jak šetřit dětem na budoucnost a na důchod. Funguje podobně jako stavební spoření a také máte možnost získat státní podporu. Ta dosahuje maximálně 2 760 Kč ročně (při minimálním vkladu 1 000 Kč). Výhodou je, že k většině peněz se váš potomek dostane opravdu až v důchodovém věku 60 let. Dříve si může vybrat pouze 30 % z vložené částky, a to až po dosažení 18 let.