Jak ukončit stavební spoření?

Ukončit stavební spoření lze výpovědí ze smlouvy po uplynutí vázací doby či před tím.

Jak ukončit stavební spoření po uplynutí vázací doby?

Nejjednodušší způsob, jak ukončit stavební spoření, je počkat na uplynutí vázací doby, která podle zákona činí 6 let. Dodržení této doby spoření je také zároveň jednou z podmínek pro získání státní podpory stavebního spoření. Po uplynutí vázací doby je možné získat peníze ze stavebního spoření nejdříve za 3 měsíce, což je výpovědní lhůta v případě, že se rozhodnete smlouvu ukončit a ve spoření nepokračovat.

Smlouvu lze k datu uplynutí vázací doby ukončit kdykoliv během jejího trvání.

Výpovědní lhůta u stavebního spoření začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po tom, ve kterém jste smlouvu ukončili. Pokud budete chtít získat prostředky ze stavebního spoření dříve, můžete požádat o zkrácení výpovědní lhůty, tento úkon je ale často zpoplatněn. Zkrácení výpovědní lhůty může být také podmíněno uzavřením nové smlouvy.

Jak ukončit stavební spoření před uplynutím vázací doby?

Ukončit stavební spoření je možné i před uplynutím 6leté vázací doby. Je však na místě si takovýto krok opravdu dobře promyslet a zvážit, zda by nebylo vhodnější spoření pouze přerušit. Poplatky za předčasné ukončení stavebního spoření se pohybují mezi 0,5 a 1 % z cílové částky. Navíc také přijdete o státní podporu stavebního spoření, a to i o již připsané zálohy. I v tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce.