Jak vybrat peníze ze stavebního spoření?

Ve většině případů není možné vybrat ze stavebního spoření pouze část peněz. Je nutné stavební spoření ukončit. Pak už záleží jen na vás, zda jste ochotni zaplatit penále za urychlený výběr nebo počkáte na uplynutí výpovědní lhůty. Ta je obvykle stanovena na 3 měsíce a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po tom, kdy jste podali výpověď smlouvy. Můžete také počkat na uplynutí vázací doby stavebního spoření.

Minimální doba spoření čili vázací doba je 6 let. Toto období je stanoveno zákonem a jeho dodržení je jednou z podmínek pro získání státní podpory. Během této doby nemůžete disponovat prostředky na svém učtu stavebního spoření.

Po uplynutí vázací doby můžete naspořené prostředky vybrat, případně pokračovat ve spoření. Stavební spoření lze zrušit i před uplynutím vázací doby, v takovém případě ale přijdete o státní podporu a pravděpodobně budete platit penále.