Jaká je státní podpora u stavebního spoření v roce 2023?

Státní podpora u stavebního spoření je v roce 2023 ve výši 10 % z vložené částky. Maximálně může státní podpora činit 2 000 Kč za rok. V praxi to znamená, že pokud vložíte na stavební spoření 20 000 korun ročně, obdržíte 2 000 Kč, pokud vložíte méně, státní podpora bude ve výši 10 % z ročního vkladu.

Kdy se připisuje státní podpora na stavební spoření?

Abyste získali státní příspěvek na stavební spoření je důležité dodržet tzv. vázací dobu, která trvá 6 let a po kterou není možné smlouvu vypovědět, aniž byste přišli o státní příspěvky. Nárok na státní podporu se váže na rodné číslo, takže i když budete mít založeno více stavebních spoření. podpora bude maximálně zmíněných 2 000 Kč pro jednu osobu.

Jaký je maximální státní příspěvek na stavební spoření?

Státní příspěvek na stavební spoření maximálně 2 000 Kč ročně pro jednu osobu. Pokud máte více účtu pro stavební spoření, maximální státní podpora může být vyplácena na všechny, u kterých je veden požadavek. Výše však bude vždy maximálně 2 000 Kč, resp. 10 % vkladu.