Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Rozdíl mezi půjčkouúvěrem je patrný zejména v zákonné rovině. Zatímco půjčka, přesněji zápůjčka, se řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a jejím předmětem může být kromě peněz i jiná věc, úvěr se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.). Předmětem úvěru mohou být pouze finanční prostředky a může ho poskytovat pouze osoba s příslušnou licencí, například banka.

Pokud si jdete pro půjčku nebo úvěr do banky nebo stavební spořitelny, je to de facto totéž. I když můžete říci, že si jdete pro půjčku, vždy dostanete úvěr, který se bude řídit pravidly výše zmíněného zákona.

Co je úvěr?

Úvěr je finanční produkt, kterým se označuje poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele ve prospěch dlužníka. Zároveň s poskytnutím peněžních prostředků je stanoven termín, kdy musí dlužník peníze vrátit věřiteli, a to i s případnými úroky.

Druhy úvěrů:
- Spotřebitelský úvěr,
- hypoteční úvěr,
- kontokorentní úvěr,
- překlenovací úvěr,
- revolvingový úvěr,
- konsolidační úvěr,
- investiční úvěr,
- lombardní úvěr,
- úvěr ze stavebního spoření.

Co je půjčka?

Půjčka, resp. zápůjčka, je právní vztah, jehož předmětem je přenechání určené věci věřitelem dlužníkovi. Dlužník se, podobně jako v případě úvěru, zavazuje vrátit věc stejného určení zpět věřiteli v dohodnutém termínu. Nemusí se přitom jednat pouze o peněžní prostředky, ale také o movité věci.