Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Rozdíl mezi půjčkouúvěrem je patrný zejména v zákonné rovině. Zatímco půjčka, přesněji zápůjčka, se řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a jejím předmětem může být kromě peněz i jiná věc, úvěr se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.). Předmětem úvěru mohou být pouze finanční prostředky a může ho poskytovat pouze osoba s příslušnou licencí, například banka.

Pokud si jdete pro půjčku nebo úvěr do banky nebo stavební spořitelny, je to de facto totéž. I když můžete říci, že si jdete pro půjčku, vždy dostanete úvěr, který se bude řídit pravidly výše zmíněného zákona.