Jsou vklady u Raiffeisen stavební spořitelny pojištěny?

V Raiffeisen stavební spořitelně, stejně jako ve všech ostatních bankách v ČR, jsou vklady fyzických a právnických osob pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Jeho činnost upravuje zákon o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě, že se některá z bank dostane do potíží. Vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření jsou pojištěny ze 100 procent (až do výše 100 000 eur).