Mám zájem o překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření REKOpůjčka, musím doložit svůj příjem?

RSTS vždy prověřuje úvěruschopnost osob vstupujících do úvěrového závazku vůči RSTS, a to na základě nezbytných a přiměřených informací získaných od posuzovaných osob (viz. Informace vyžadované od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti).