Na co lze využít stavební spoření?

Finanční prostředky naspořené ve stavebním spoření můžete využít na cokoliv. Jelikož se jedná o vámi nastřádané peníze, nelze nijak omezit jejich použití. Můžete pomocí těchto peněz financovat své bydlení, studia, nové auto nebo si naspořené peníze dále zhodnocovat v jiném spořicím nebo investičním produktu. I když je velmi rozšířen mýtus, že peníze musíte použít na bydlení, můžete s nimi dělat cokoliv. Tento mýtus nejspíše vznikl, protože při úvěru ze stavebního spoření již tak volné ruce nemáte.

Pokud získáváte finanční prostředky z úvěru ze stavebního spoření, ať už řádného nebo překlenovacího, musíte doložit jejich účel. Zákon o stavebním spoření jasně vymezuje účely, na které se může takový úvěr použít. Úvěr může být použit pouze na bytové potřeby, které jsou vymezeny v § 6 zákona č. 96/1993 Sb.:

- výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
- koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby,
- koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě,
- změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce,
- vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců,
- úhrada za převod družstevního podílu,
- připojení bytového domu nebo rodinného domu k veřejným sítím,
- splacení úvěru nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb.

Úvěr ze stavebního spoření tak lze použít nejen na koupi nemovitosti ale i na rekonstrukci. Velmi častým účelem je například rekonstrukce bytového jádra, změna nebytových prostor na bytové nebo koupě družstevního bytu. Můžete také financovat bytové potřeby svých blízkých, tedy dětí, vnoučat, rodičů a prarodičů, sourozenců a manžela nebo manželky. Stavební spořitelna bude posuzovat, zda využití finančních prostředků je dle zákona. Budete tedy muset účel prokázat například odhadem nemovitosti, doložením faktur nebo fotografií.