Po jakou dobu je garantovaná sjednaná úroková sazba?

U úvěru HYPOsplátka je použita pevná úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny.