Po jakou dobu je garantována sjednaná úroková sazba u překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření?

Pro fázi překlenovacího úvěru je použita pevně stanovená úroková sazba po dobu maximálně 5 let s možností její změny. Pro fázi úvěru ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení.