Pokud dítěti uzavřu 2 spořicí smlouvy, dostanu státní podporu za stejný rok dvakrát?

Nikoliv, státní podpora se v průběhu jednoho roku připisuje jen jedna. Dítě ale může mít klidně více spořicích smluv.