Otázky a odpovědi

Nenašli jste zatím odpověď na svou otázku? Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí.

Musím platit pravidelně každý měsíc na stavební spoření?

Ve smlouvě o stavebním spoření je sjednána výše měsíčního vkladu, záleží však na vašich možnostech, zda budete platby zasílat každý měsíc nebo nepravidelně, např. jen jednou za rok. Pokud náhodou nemáte peníze, můžete doplatit vklad později. Chcete-li mít nárok na maximální státní podporu 2 000 Kč, potom je potřeba na účet vložit alespoň 20 000 Kč ročně a zároveň v prvním roce spoření částku, která pokryje poplatek za uzavření smlouvy.

Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření nabízí možnost si spořit s atraktivním zhodnocením a zároveň získat úvěr na bydlení.

Stavební spoření se dělí na dvě části – spořicíúvěrovou. Ukládání prostředků na stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších možností zhodnocení financí. Při pravidelném spoření, ať už měsíčně nebo s jinou frekvencí, jsou vklady úročeny a je poskytována státní podpora. Státní podporu je možné čerpat ve výši 10 % z vložené částky, maximálně však 2 000 Kč.

Abyste mohli čerpat státní podporu, je nutné dodržet tzv. vázací dobu, která trvá 6 let, nebo využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud je stavební spoření vypovězeno dříve, není na vyplacení státní podpory nárok. Stavební spoření zaniká buď výpovědí od klienta nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření.

Je možné čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření, který garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení, a je možné jej kdykoliv splatit. Druhou variantou je překlenovací úvěr ze stavebního spoření, který se poskytuje do doby, dokud klient nesplňuje podmínky pro přidělení řádného úvěru.

Na co lze využít stavební spoření?

Finanční prostředky naspořené ve stavebním spoření můžete využít na cokoliv. Jelikož se jedná o vámi nastřádané peníze, nelze nijak omezit jejich použití. Můžete pomocí těchto peněz financovat své bydlení, studia, nové auto nebo si naspořené peníze dále zhodnocovat v jiném spořicím nebo investičním produktu. I když je velmi rozšířen mýtus, že peníze musíte použít na bydlení, můžete s nimi dělat cokoliv. Tento mýtus nejspíše vznikl, protože při úvěru ze stavebního spoření již tak volné ruce nemáte.

Pokud získáváte finanční prostředky z úvěru ze stavebního spoření, ať už řádného nebo překlenovacího, musíte doložit jejich účel. Zákon o stavebním spoření jasně vymezuje účely, na které se může takový úvěr použít. Úvěr může být použit pouze na bytové potřeby, které jsou vymezeny v § 6 zákona č. 96/1993 Sb.:

- výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
- koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby,
- koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě,
- změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce,
- vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců,
- úhrada za převod družstevního podílu,
- připojení bytového domu nebo rodinného domu k veřejným sítím,
- splacení úvěru nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb.

Úvěr ze stavebního spoření tak lze použít nejen na koupi nemovitosti ale i na rekonstrukci. Velmi častým účelem je například rekonstrukce bytového jádra, změna nebytových prostor na bytové nebo koupě družstevního bytu. Můžete také financovat bytové potřeby svých blízkých, tedy dětí, vnoučat, rodičů a prarodičů, sourozenců a manžela nebo manželky. Stavební spořitelna bude posuzovat, zda využití finančních prostředků je dle zákona. Budete tedy muset účel prokázat například odhadem nemovitosti, doložením faktur nebo fotografií.

Zeptejte se nás

Děkujeme

Váš dotaz byl odeslán.