Otázky a odpovědi

Nenašli jste zatím odpověď na svou otázku? Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí.

Musím platit pravidelně každý měsíc na stavební spoření?

Ve smlouvě o stavebním spoření je sjednána výše měsíčního vkladu, záleží však na vašich možnostech, zda budete platby zasílat každý měsíc nebo nepravidelně, např. jen jednou za rok. Pokud náhodou nemáte peníze, můžete doplatit vklad později. Chcete-li mít nárok na maximální státní podporu 2 000 Kč, potom je potřeba na účet vložit alespoň 20 000 Kč ročně a zároveň v prvním roce spoření částku, která pokryje poplatek za uzavření smlouvy.

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření nezletilého dítěte?

V souladu se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, je ukončení smlouvy vedené na nezletilého klienta po uplynutí vázací doby a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, považováno za běžnou záležitost při správě jmění dítěte a není vyžadován souhlas soudu.

V ostatních případech se přístup k nezletilým účastníkům nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.

Podpisy zákonných zástupců na žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření musí být ověřeny. Ověření podpisů může být provedeno naším finančním poradcem či pověřeným zaměstnancem. Přitom je třeba předložit dokument, kterým prokážete, že jste zákonnými zástupci nezletilého klienta.

Prokázání vztahu zákonných zástupců k dítěti je požadováno předložením:

1.  občanského průkazu a

2.  rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích), popř.

3.  rozhodnutí soudu.

Pokud nevyužijete služeb našich spolupracovníků, je třeba podpisy zákonných zástupců nechat ověřit úředně. V takovém případě je však vždy vyžadováno, aby k žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření byla přiložena kopie rodného listu dítěte.

Nejste si jisti, jak máte postupovat? Obraťte se na nás. Naši finanční poradci nebo zaměstnanci bezplatné informační linky 800 11 22 11 vám přesně podle podmínek konkrétní smlouvy o stavebním spoření s jejím ukončením nebo s jakoukoliv její změnou poradí a pomohou.

Za jakých podmínek mohu zvýšit cílovou částku?

Zvýšit cílovou částku smlouvy o stavebním spoření je bez omezení možné pro tarify z aktuální nabídky RSTS uvedené v platném Oznámení.

U ostatních tarifů prosté zvýšení cílové částky není možné. RSTS však umožňuje změnit sjednaný tarif smlouvy na některý aktuálně nabízený, a to v souladu s povolenými přechody mezi tarify podle platného Oznámení. Změnou tarifu tak získáte i možnost zvýšit cílovou částku.

Za zvýšení cílové částky, příp. za změnu tarifu smlouvy je účtována úhrada dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době provedení změny.

Zvýšit cílovou částku můžete o celé tisíce korun. Při volbě nové výše cílové částky doporučujeme zohlednit i rezervu pro využití nároku na úvěr ze stavebního spoření v budoucnu.

Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření nabízí možnost si spořit s atraktivním zhodnocením a zároveň získat úvěr na bydlení.

Stavební spoření se dělí na dvě části – spořicíúvěrovou. Ukládání prostředků na stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších možností zhodnocení financí. Při pravidelném spoření, ať už měsíčně nebo s jinou frekvencí, jsou vklady úročeny a je poskytována státní podpora. Státní podporu je možné čerpat ve výši 10 % z vložené částky, maximálně však 2 000 Kč.

Abyste mohli čerpat státní podporu, je nutné dodržet tzv. vázací dobu, která trvá 6 let, nebo využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud je stavební spoření vypovězeno dříve, není na vyplacení státní podpory nárok. Stavební spoření zaniká buď výpovědí od klienta nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření.

Je možné čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření, který garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení, a je možné jej kdykoliv splatit. Druhou variantou je překlenovací úvěr ze stavebního spoření, který se poskytuje do doby, dokud klient nesplňuje podmínky pro přidělení řádného úvěru.

Jak nejlépe zhodnotit peníze?

Jak nejlépe zhodnotit peníze?

Zhodnocení peněz můžeme dosáhnout pomocí spoření nebo investování. Můžeme zhodnocovat již našetřené peníze, nebo postupně odkládat pomocí pravidelného spoření. Je potřeba si uvědomit, že peníze, které nejsou nijak zhodnocovány, postupně ztrácejí na hodnotě – jinak řečeno, s postupem času si za stejnou částku pořídíme stále méně. Říká se tomu inflace, a v roce 2020 se pohybuje okolo 3 % ročně.

Jak zhodnotit peníze 2020?

K základním způsobům, jak zhodnotit peníze, patří různé spořicí produkty. K těm nejoblíbenějším pak patří spořicí účtytermínované vklady. Oba produkty nabízejí jistotu toho, že o peníze nemůžeme přijít. Známe předem úrokovou sazbu, kterou dostaneme, a vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 eur. U spořicího účtu jsou peníze téměř okamžitě k dispozici, u termínovaného je potřeba dodržet stanovenou dobu, po kterou na peníze nemůžete sáhnout (běžně 3 a více let). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné akceptovat nižší zhodnocení, které se pohybuje v desetinách, maximálně v jednotkách procent.

Velmi oblíbené je stavební spoření, které nabízí zajímavý výnos a nízké riziko. Velkou výhodou je možnost získání státního příspěvku, který činí až 2 000 Kč za rok. Garantované úročení vkladů společně se státní podporou tvoří celkový výnos až 3,7 % ročně. K tomu je ale potřeba stavební spoření vést alespoň 6 let a zvolit optimální nastavení. Nemůžete sice s prostředky volně nakládat, ale přesto se jedná o velmi výhodný a často využívaný způsob zúročení peněz. Stejně jako u vkladů na spořicích účtech jsou i zde peníze pojištěny až do 100 000 eur. Navíc můžete získat i zajímavý úvěr na bydlení.

Další možností je spoření přes doplňkové penzijní spoření, které také nabízí státní příspěvek, a navíc i daňové úlevy. Jedná se ale o dlouhodobý produkt, který slouží především pro zajištění na stáří. Je možné si vybrat z více nabízených investičních strategií. Státní příspěvek činí maximálně 230 Kč měsíčně a je potřeba spoření nastavit minimálně do 60 let věku.

Jak nejlépe investovat peníze?

Vyšší zhodnocení peněz, resp. vyšší výnos, můžete získat investováním. Počítejte však i s vyšším rizikem ztráty. Jak nejlépe investovat? Výhodné je například investování do podílových fondů. V závislosti na zvolené strategii může investice dosahovat výnosu i okolo 10 %. Nejvyšší zhodnocení nabízejí akciové fondy, u kterých je ale výrazné riziko kolísání hodnoty. Dluhopisové a smíšené fondy dosahují nižšího výnosu, ale zároveň i méně kolísají. Nejbezpečnější jsou fondy peněžního trhu, které ale přináší výnos jen ve výši několika procent ročně. U podílových fondů nikdy není zhodnocení jisté a může dosahovat i záporných hodnot. Pomocí pravidelnéhodlouhodobého investování a vhodné diverzifikace (rozložení investic) je možné tato rizika výrazně snížit. Pokud nejste v investicích zkušeným profesionálem, rozhodně je lepší se poradit s odborníkem a nepouštět se do zbrklých a na první pohled líbivých investic.

Jak spořit dětem?

Chcete zaopatřit své potomky a přemýšlíte, jak spořit dítěti, aby jeho vstup do dospělosti byl jednodušší? Na výběr máte z několika možností, k těm nejoblíbenějším patří stavební spoření, investování nebo penzijní spoření pro děti. V tomto případě je ale nutné zohlednit také inflaci, která se v dlouhém časovém horizontu projeví na hodnotě peněz.

Stavební spoření pro děti je nejčastěji využívanou možností, jak spořit dítěti. Nepodstupujete žádné riziko, peníze se zhodnocují úrokovou sazbou, která dosahuje 2 až 3 %, a navíc máte možnost získat státní příspěvek ve výši 10 % z ročního vkladu (maximálně však 2 000 Kč ročně). Spořit ale musíte minimálně 6 let. Po uplynutí této doby je možné ve spoření dále pokračovat nebo peníze vybrat a použít na cokoliv.

Investice jsou oproti spoření mnohem výnosnější, ale často s sebou nesou i vyšší riziko, že o vložené prostředky přijdete. Oblíbenou formou spoření dětem jsou přitom investice do podílových fondů. Investovat můžete podle 3 strategií: konzervativní, vyvážená a dynamická, které se liší výší zhodnocení (konzervativní má zhodnocení až 3 % ročně, vyvážená až 5 % ročně a dynamická až 8 % ročně).

Doplňkové penzijní spoření je ideálním způsobem, jak šetřit dětem na budoucnost a na důchod. Funguje podobně jako stavební spoření a také máte možnost získat státní podporu. Ta dosahuje maximálně 2 760 Kč ročně (při minimálním vkladu 1 000 Kč). Výhodou je, že k většině peněz se váš potomek dostane opravdu až v důchodovém věku 60 let. Dříve si může vybrat pouze 30 % z vložené částky, a to až po dosažení 18 let.

Jak spořit peníze?

Rádi byste si odkládali peníze na nečekané události, dovolenou nebo nové auto, ale nevíte, jak nejlépe spořit? Na trhu je dnes široká nabídka produktů, se kterými vám spoření půjde od ruky. Mezi nejoblíbenější spořicí metody patří spořicí účet, termínované vklady, stavební spoření a penzijní spoření.

Stavební spoření

Oblíbený způsob akumulace prostředků určených primárně na zajištění budoucího bydlení představuje stavební spoření. Jeho výhodou je vysoké zhodnocení a příspěvek od státu ve výši 10 % ročního vkladu (maximálně však 2 000 Kč ročně). Jednou z podmínek pro získání státní podpory ale je, že musíte spořit alespoň 6 let. Po uplynutí této doby můžete peníze využít na cokoliv.

Výhodou je také možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření (po dosažení určité výše ze stanovené cílové částky).

Spořicí účet

Spořicí účet představuje oblíbený způsob, jak spořit na nečekané výdaje. Stačí si na něj pravidelně posílat část výplaty. Jistě je to lepší způsob než nechávat peníze ležet na běžném účtu, kde vás lákají k utrácení, protože víte, že je máte vždy po ruce.

Tento produkt je rovněž rychlou a bezpečnou variantou pro uložení financí. Úroková sazba spořicích účtů se pohybuje mezi 1 a 2 %. Výhodou je, že peníze můžete z účtu kdykoliv vybrat a použít.

Termínovaný vklad

Termínované vklady mají na rozdíl od spořicích účtů vyšší úrokovou sazbu, peníze však po danou dohodnutou dobu nemůžete z účtu vybrat. Úroková sazba bývá kolem 2 až 3 % v závislosti na výši vámi vložené částky. Předčasný výběr je za poplatek, který se liší u každé banky.

Tento způsob spoření je ideální pro konzervativní klienty, kteří vědí, že peníze po určitou dobu nebudou potřebovat, a chtějí garantovanou úrokovou sazbu po dobu vkladu, která nejčastěji činí 3, 5 nebo i více let.

Penzijní spoření

Oblíbený způsob spoření na důchod a stáří, to je penzijní spoření, které vaše peníze zhodnocuje úrokovou sazbou ve výši zhruba 2 až 3 %. Máte také možnost získat státní příspěvek ve výši maximálně 2 760 Kč ročně. Navíc si naspořenou částku můžete odečíst z daní.

Penzijní spoření je skvělý způsob, jak si užít stáří a důchod bez zbytečných starostí s penězi. Spořit můžete začít už dnes.

Jak ukončit stavební spoření?

Ukončit stavební spoření lze výpovědí ze smlouvy po uplynutí vázací doby či před tím.

Jak ukončit stavební spoření po uplynutí vázací doby?

Nejjednodušší způsob, jak ukončit stavební spoření, je počkat na uplynutí vázací doby, která podle zákona činí 6 let. Dodržení této doby spoření je také zároveň jednou z podmínek pro získání státní podpory stavebního spoření. Po uplynutí vázací doby je možné získat peníze ze stavebního spoření nejdříve za 3 měsíce, což je výpovědní lhůta v případě, že se rozhodnete smlouvu ukončit a ve spoření nepokračovat.

Smlouvu lze k datu uplynutí vázací doby ukončit kdykoliv během jejího trvání.

Výpovědní lhůta u stavebního spoření začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po tom, ve kterém jste smlouvu ukončili. Pokud budete chtít získat prostředky ze stavebního spoření dříve, můžete požádat o zkrácení výpovědní lhůty, tento úkon je ale často zpoplatněn. Zkrácení výpovědní lhůty může být také podmíněno uzavřením nové smlouvy.

Jak ukončit stavební spoření před uplynutím vázací doby?

Ukončit stavební spoření je možné i před uplynutím 6leté vázací doby. Je však na místě si takovýto krok opravdu dobře promyslet a zvážit, zda by nebylo vhodnější spoření pouze přerušit. Poplatky za předčasné ukončení stavebního spoření se pohybují mezi 0,5 a 1 % z cílové částky. Navíc také přijdete o státní podporu stavebního spoření, a to i o již připsané zálohy. I v tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce.

Jak zhodnotit peníze 2020?

K základním způsobům, jak zhodnotit peníze, patří různé spořicí produkty. K těm nejoblíbenějším pak patří spořicí účtytermínované vklady. Oba produkty nabízejí jistotu toho, že o peníze nemůžeme přijít. Známe předem úrokovou sazbu, kterou dostaneme, a vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 eur. U spořicího účtu jsou peníze téměř okamžitě k dispozici, u termínovaného je potřeba dodržet stanovenou dobu, po kterou na peníze nemůžete sáhnout (běžně 3 a více let). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné akceptovat nižší zhodnocení, které se pohybuje v desetinách, maximálně v jednotkách procent.

Velmi oblíbené je stavební spoření, které nabízí zajímavý výnos a nízké riziko. Velkou výhodou je možnost získání státního příspěvku, který činí až 2 000 Kč za rok. Garantované úročení vkladů společně se státní podporou tvoří celkový výnos až 3,7 % ročně. K tomu je ale potřeba stavební spoření vést alespoň 6 let a zvolit optimální nastavení. Nemůžete sice s prostředky volně nakládat, ale přesto se jedná o velmi výhodný a často využívaný způsob zúročení peněz. Stejně jako u vkladů na spořicích účtech jsou i zde peníze pojištěny až do 100 000 eur. Navíc můžete získat i zajímavý úvěr na bydlení.

Další možností je spoření přes doplňkové penzijní spoření, které také nabízí státní příspěvek, a navíc i daňové úlevy. Jedná se ale o dlouhodobý produkt, který slouží především pro zajištění na stáří. Je možné si vybrat z více nabízených investičních strategií. Státní příspěvek činí maximálně 230 Kč měsíčně a je potřeba spoření nastavit minimálně do 60 let věku.

Jaká je státní podpora u stavebního spoření v roce 2023?

Státní podpora u stavebního spoření je v roce 2023 ve výši 10 % z vložené částky. Maximálně může státní podpora činit 2 000 Kč za rok. V praxi to znamená, že pokud vložíte na stavební spoření 20 000 korun ročně, obdržíte 2 000 Kč, pokud vložíte méně, státní podpora bude ve výši 10 % z ročního vkladu.

Kdy se připisuje státní podpora na stavební spoření?

Abyste získali státní příspěvek na stavební spoření je důležité dodržet tzv. vázací dobu, která trvá 6 let a po kterou není možné smlouvu vypovědět, aniž byste přišli o státní příspěvky. Nárok na státní podporu se váže na rodné číslo, takže i když budete mít založeno více stavebních spoření. podpora bude maximálně zmíněných 2 000 Kč pro jednu osobu.

Jaký je maximální státní příspěvek na stavební spoření?

Státní příspěvek na stavební spoření maximálně 2 000 Kč ročně pro jednu osobu. Pokud máte více účtu pro stavební spoření, maximální státní podpora může být vyplácena na všechny, u kterých je veden požadavek. Výše však bude vždy maximálně 2 000 Kč, resp. 10 % vkladu.

Na co lze využít stavební spoření?

Finanční prostředky naspořené ve stavebním spoření můžete využít na cokoliv. Jelikož se jedná o vámi nastřádané peníze, nelze nijak omezit jejich použití. Můžete pomocí těchto peněz financovat své bydlení, studia, nové auto nebo si naspořené peníze dále zhodnocovat v jiném spořicím nebo investičním produktu. I když je velmi rozšířen mýtus, že peníze musíte použít na bydlení, můžete s nimi dělat cokoliv. Tento mýtus nejspíše vznikl, protože při úvěru ze stavebního spoření již tak volné ruce nemáte.

Pokud získáváte finanční prostředky z úvěru ze stavebního spoření, ať už řádného nebo překlenovacího, musíte doložit jejich účel. Zákon o stavebním spoření jasně vymezuje účely, na které se může takový úvěr použít. Úvěr může být použit pouze na bytové potřeby, které jsou vymezeny v § 6 zákona č. 96/1993 Sb.:

- výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
- koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby,
- koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě,
- změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce,
- vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců,
- úhrada za převod družstevního podílu,
- připojení bytového domu nebo rodinného domu k veřejným sítím,
- splacení úvěru nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb.

Úvěr ze stavebního spoření tak lze použít nejen na koupi nemovitosti ale i na rekonstrukci. Velmi častým účelem je například rekonstrukce bytového jádra, změna nebytových prostor na bytové nebo koupě družstevního bytu. Můžete také financovat bytové potřeby svých blízkých, tedy dětí, vnoučat, rodičů a prarodičů, sourozenců a manžela nebo manželky. Stavební spořitelna bude posuzovat, zda využití finančních prostředků je dle zákona. Budete tedy muset účel prokázat například odhadem nemovitosti, doložením faktur nebo fotografií.

Zeptejte se nás

Děkujeme

Váš dotaz byl odeslán.