Otázky a odpovědi

Nenašli jste zatím odpověď na svou otázku? Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí.

Zobrazit:

Co je to řádný úvěr ze stavebního spoření?

Je to úvěr na řešení bytových potřeb s velmi výhodnou úrokovou sazbou, která je garantována po celou dobu jeho splácení. Výše úvěru ze stavebního spoření je dána rozdílem mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření (vklady, státní podpora za celou dobu spoření) a může být poskytnut po splnění stanovených podmínek.

Jak dlouho musím spořit, abych získal úvěr ze stavebního spoření?

Pokud máte zájem o úvěr ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je garantována po celou dobu jeho splácení, potom je minimální doba spoření 2 roky. Není to však jediné kritérium, podle kterého se přiděluje úvěr ze stavebního spoření. Musíte také naspořit v závislosti na zvolený tarif alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout stanoveného ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla.

Co to znamená, že úrok z úvěru ze stavebního spoření je garantovaný?

Úvěr ze stavebního spoření má nespornou výhodu v tom, že jeho úroková sazba je garantována od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření do doby jeho splacení. Současně také od samého začátku víte přesně výši svých splátek úvěru a můžete si tak snadněji plánovat svůj rodinný rozpočet s dlouhodobým předstihem.

Jaké mám možnosti, pokud se neočekávaně zhorší moje finanční situace?

V případě, že by mohlo dojít k prodlení při plnění závazků klienta, doporučujeme, aby ihned kontaktoval RSTS na telefonním čísle 412 446 408 nebo prostřednictvím e-mailové adresy rsts@rsts.cz. Pokusíme se klientovi nabídnout řešení a vyhnout se tak případnému zápisu do registrů, upomínkám či sankcím.

Pokud se již klient do prodlení se splácením dostal, i tehdy se budeme snažit najít řešení a pomoci mu v této situaci. Je však nutné, aby závazky, se kterými je již v prodlení, uhradil.

Jak je možné získat úvěr?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Registrů, které evidují dlužníky anebo jejich historii splácení, je mnoho. Banky obvykle využívají Registr FO sdružení SOLUS, Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v těchto registrech.

Pro ověření v Registru FO sdružení SOLUS (www.solus.cz) můžete využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete na www.smsvypis.cz nebo v tomto pdf.  

Pro informace, jak ověřit historii splácení v Bankovním registru klientských informací, navštivte prosím stránku www.cbcb.cz. Nebankovní registr klientských informací najdete na stránce www.cncb.cz.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Výše účelně vynaložených nákladů se vypočte podle následujícího vzorce:

N = P × V × m / 12

N účelně vynaložené náklady
P průměrná úroková sazba z vkladů na účtech stavebního spoření, která je zveřejňována v Oznámení na www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/#oznameni
V výše mimořádné splátky
m počet zbývajících měsíců do konce aktuálního období úrokové sazby (refixace)

Náhradu účelně vynaložených nákladů RSTS neuplatní, pokud předčasné splacení úvěru klient provede v období 3 měsíců před koncem období, pro které je sjednána úroková sazba, nebo do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření Smlouvy o úvěru, nebo v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr.

Je nutné úvěr nějak zajistit?

Překlenovací úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Až do výše 1 500 000 Kč vč. může RSTS poskytnout překlenovací úvěr REKOpůjčka nebo řádný úvěr ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem.

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

RSTS poskytuje úvěry pouze v korunách českých. Pokud však poskytovaný úvěr splňuje definici „úvěru v cizí měně“ dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru „v cizí měně“. V takovém případě je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit, pokud směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Jak prodat byt s hypotékou?

Nemovitost je možné prodat i tehdy, když je zatížena hypotékou. Není to nijak složitý proces a podobný typ prodeje je zcela běžný.

Jak funguje prodej bytu s hypotékou?

Mnoho lidí odradí od koupě vysněného bydlení skutečnost, že je zatížena hypotékou. To ale není žádný problém, tento model se často řeší tak, že z prodeje je následně uhrazen zbývající dluh na hypotéce. Kupní cena je zajištěna u notáře (případně advokáta), jde o úschovu peněz, a dlužná částka se bance převede po novém vkladu do katastru. Zbývající částka pak připadne prodávajícímu.

Odpověď na otázku, jak prodat byt zatížený hypotékou někomu, kdo má v úmyslu jeho koupi financovat také prostřednictvím hypotéky, je poněkud složitější. Celý proces prodeje se v takovém případě prodlužuje, jelikož v něm figurují dvě zástavní práva. Banka prodávajícího se zástavního práva vzdá až po splacení dlužné částky, načež se na její místo dostane banka kupujícího jakožto jediný věřitel.

Kupující má možnost vzít si hypotéku u stejné banky jako prodávající a v takovém případě dojde pouze ke změně vlastníka nemovitosti. Kupující také může převzít hypotéku prodávajícího se všemi dohodnutými podmínkami (není přitom možné sjednat si lepší podmínky, než měl prodávající). Aktuální výše hypotéky se pak odečte z kupní ceny a rozdíl se připíše na účet prodávajícího. Převzetí hypotéky ale není možné v případě, že prodávající čerpá úvěr ze stavebního spoření.

Jak postupovat při prodeji bytu s hypotékou?

Postup prodeje bytu zatíženého hypotékou není složitý:

1) Informujte banku o prodeji.
2) Požádejte o vyčíslení zůstatku ke dni splacení hypotéky.
3) Požádejte o souhlas se vstupem nového zástavního práva k nemovitosti.
4) Uzavřete kupní smlouvu.
5) Podejte návrh na vklad nového zástavního práva k nemovitosti.
6)Podejte návrh na zápis kupujícího jakožto nového vlastníka do katastru nemovitostí.
7) Původní banka pak podá návrh na výmaz ze zástavního práva a její místo zaujme banka kupujícího.
8) A prodej je hotov.

Sankce za předčasné splacení

Prodávající by si měl u banky, u které má sjednanou hypotéku, vždy ověřit možnosti a výši sankcí za předčasné splacení hypotéky. Vhodné je načasovat prodej na konec fixačního období, za předčasné splacení pak nezaplatíte ani korunu. V opačném případě vás sankce nemine, její výše se liší podle jednotlivých bank (u hypoték sjednaných po roce 2016 se poplatek za předčasné splacení pohybuje v řádu stovek korun).

Jak spořit peníze?

Rádi byste si odkládali peníze na nečekané události, dovolenou nebo nové auto, ale nevíte, jak nejlépe spořit? Na trhu je dnes široká nabídka produktů, se kterými vám spoření půjde od ruky. Mezi nejoblíbenější spořicí metody patří spořicí účet, termínované vklady, stavební spoření a penzijní spoření.

Stavební spoření

Oblíbený způsob akumulace prostředků určených primárně na zajištění budoucího bydlení představuje stavební spoření. Jeho výhodou je vysoké zhodnocení a příspěvek od státu ve výši 10 % ročního vkladu (maximálně však 2 000 Kč ročně). Jednou z podmínek pro získání státní podpory ale je, že musíte spořit alespoň 6 let. Po uplynutí této doby můžete peníze využít na cokoliv.

Výhodou je také možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření (po dosažení určité výše ze stanovené cílové částky).

Spořicí účet

Spořicí účet představuje oblíbený způsob, jak spořit na nečekané výdaje. Stačí si na něj pravidelně posílat část výplaty. Jistě je to lepší způsob než nechávat peníze ležet na běžném účtu, kde vás lákají k utrácení, protože víte, že je máte vždy po ruce.

Tento produkt je rovněž rychlou a bezpečnou variantou pro uložení financí. Úroková sazba spořicích účtů se pohybuje mezi 1 a 2 %. Výhodou je, že peníze můžete z účtu kdykoliv vybrat a použít.

Termínovaný vklad

Termínované vklady mají na rozdíl od spořicích účtů vyšší úrokovou sazbu, peníze však po danou dohodnutou dobu nemůžete z účtu vybrat. Úroková sazba bývá kolem 2 až 3 % v závislosti na výši vámi vložené částky. Předčasný výběr je za poplatek, který se liší u každé banky.

Tento způsob spoření je ideální pro konzervativní klienty, kteří vědí, že peníze po určitou dobu nebudou potřebovat, a chtějí garantovanou úrokovou sazbu po dobu vkladu, která nejčastěji činí 3, 5 nebo i více let.

Penzijní spoření

Oblíbený způsob spoření na důchod a stáří, to je penzijní spoření, které vaše peníze zhodnocuje úrokovou sazbou ve výši zhruba 2 až 3 %. Máte také možnost získat státní příspěvek ve výši maximálně 2 760 Kč ročně. Navíc si naspořenou částku můžete odečíst z daní.

Penzijní spoření je skvělý způsob, jak si užít stáří a důchod bez zbytečných starostí s penězi. Spořit můžete začít už dnes.

Zeptejte se nás

Děkujeme

Váš dotaz byl odeslán.