V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru jsem na své smlouvě o stavebním spoření zvýšil cílovou částku a zaplatil příslušnou úhradu. Z vážných důvodů jsem však musel následně žádost o úvěr zrušit. Je možné zrušit i zvýšení cílové částky?

O zrušení zvýšení cílové částky, resp. jiné změny smlouvy o stavebním spoření, můžete požádat, jestliže změna byla provedena v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru, tj. nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o úvěr do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3. Požádat o zrušení změny smlouvy musíte písemnou formou a žádost doručit do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zrušení žádosti o úvěr. Na základě této žádosti bude vámi požadovaná změna zrušena a na účet vrácena částka, kterou jste zaplatil v souvislosti se změnou smlouvy.

Obdobně je postupováno též v případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou je poskytován spotřebitelský úvěr, nebo kdy je žádost o poskytnutí úvěru Raiffeisen stavební spořitelnou zamítnuta.