Podpora Integračního centra Zahrada

Raiffeisen stavební spořitelna považuje za nedílnou součást svých aktivit podporu charitativních a neziskových organizací. Našim cílem je pomoci takovým projektům, které jsou zaměřeny například na zlepšení bydlení handicapovaných dětí.

Integrační centrum Zahrada

Příkladem je podpora Integračního centra Zahrada, jehož zřizovatelem je Městská část Praha 4. Jedná se o denní stacionář, který poskytuje pedagogické, rehabilitační, sociální a další služby dětem s kombinovanými vadami (těžce mentálně postižené děti s těžkými vadami hybnosti) a jejich rodinám. Stacionář zahájil svou činnost počátkem devadesátých let. O vznik tohoto projektu se zasloužili přední český psycholog Jaroslav Šturma a radnice Prahy 3.

V roce 2003 RSTS zahájila podporu Integračního centra Zahrada sponzorským darem na zakoupení sociálního automobilu Renault Kangoo. Díky němu mají nyní i nepohyblivé děti šanci vidět více ze světa. Auto je využíváno především na dopravu dětí na hipoterapii, tábory či do keramické dílny. Automobil také obstarává pravidelnou prádelenskou službu v rámci nově založené chráněné díly – Prádelny U Červeného javoru v Dolních Počernicích.

V loňském roce pokračovala spolupráce Raiffeisen stavební spořitelny a Integračního centra Zahrada finančním příspěvkem na rekonstrukci hygienického zázemí.

V roce 2003 předala RSTS Integračnímu centru Zahrada šek v hodnotě 215.850,- Kč při příležitosti otevření první části "Zahrady Jiřího Trnky". Jde o park obklopující stacionář s prolézačkami, pískovištěm, hřištěm na plážový volejbal i na fotbálek a s oblíbeným kozím pláckem se dvěma kozami, Hermínou a Rozálií. Hlavní myšlenkou tohoto stavebního projektu je podpora komunitního prostoru pro setkávání nejrůznějších skupin z řad místních lidí. Postupně vzniká příjemné místo jako:

  • prostor pro setkávání lidí, psů i koz
  • prostor pro umění, hodování i sportování
  • prostor pro lidi na vozíku či bez, s postižením i zdravých, veselých i melancholických…

Do budoucna hodláme podporovat plánovanou realizaci další části Zahrady Jiřího Trnky, kde by měla vzniknout kavárna, malá letní divadelní scéna a doplnění dalších herních prvků pro děti.

www.iczahrada.cz