Podpora projektu Doprava handicapovaných

Lidé z Raiffeisen stavební spořitelny si uvědomují, jak důležité je myslet na handicapované. Proto finančně podporují Nadaci Jedličkova ústavu v Praze, konkrétně projekt Doprava handicapovaných.

Nadace Jedličkova ústavu byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních nadací v novodobé éře neziskových organizací. Jejím základním posláním je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem obnovy a rozvoje Jedličkova ústavu a škol, integrace handicapovaných dětí do škol a společnosti a podpora sociální a pracovní rehabilitace mladých lidí s handicapem.

Projekt Doprava handicapovaných je zaměřen na přepravu tělesně handicapovaných osob speciálně upravenými mikrobusy. Tato speciálně upravená bezbariérová vozidla jsou opatřena nájezdovou plošinou nebo zvedacím zařízením. Mikrobusy poskytuje partnerská organizace S-Mobil, která zajišťuje i jejich provoz a veškerý potřebný servis. V současnosti tato společnost disponuje čtyřmi mikrobusy. Dvě auta jsou propůjčena Jedličkovu ústavu a školám do užívání, zbylá dvě rozvážejí děti do škol, zaměstnání, za kulturou a sportem. Mnoho rodin ve složitých situacích je odkázáno na svoz těmito vozy, které jsou plně vytíženy.

Nadace Jedličkova ústavu

www.nadaceju.cz