Polovina Čechů tvrdí, že nemá peníze na potřebnou rekonstrukci bydlení

Peníze jsou hlavním důvodem, proč se lidé nepouštějí do potřebných rekonstrukcí svého bydlení. V průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny uvedlo nedostatek finančních prostředků jako důvod 50 % dotázaných. Další třetina respondentů se k této otázce staví spíše laxně a nutné úpravy neřeší. Obyvatelé rodinných domů nejvíc potřebují zateplení fasády, ale paradoxně nejčastěji realizovanou rekonstrukcí je výměna oken. Tu provedla již polovina dotázaných majitelů. Podobně je tomu i u bytových domů, přičemž výměnu oken realizovalo už téměř 80 % vlastníků bytů. Proč se Češi bojí rekonstrukcí?                                        

I přes často zbytečně vysoké náklady za energie, které hradí, se mnoho Čechů vyhýbá rekonstrukcím. Pro polovinu jsou důvodem finance, necelá třetina se problémem nezabývá a 14 % se dosud nedohodlo v rodině či v bytovém družstvu a společenství vlastníků bytových jednotek.

Graf č. 1: Z jakého důvodu neplánujete provést potřebné rekonstrukce?

 1                       

„Ačkoli vhodné rekonstrukce mohou snížit náklady na vytápění v některých případech až o 70 procent, lidé se do nich často nepouštějí. Paradoxně proto, že chtějí ušetřit. Neuvědomují si ale, že pokud do modernizace peníze investují, uspoří ve výsledku daleko víc,“ vysvětluje Lukáš Kopecký z Raiffeisen stavební spořitelny. „Například po zateplení fasády, podlah a stropů u rodinného domu s ročními náklady na energie 50 000 korun, je možné ušetřit přibližně 40 procent těchto výdajů. Návratnost investice je v závislosti na provedené úpravě zhruba 10 let a od momentu její realizace už majitel nemovitosti vlastně doživotně šetří.“

Co a jak se (ne)rekonstruuje

Přestože se zateplení fasády a střechy objevuje na čelních příčkách realizovaných rekonstrukcí, patří stále mezi úpravy, které považují majitelé rodinných a bytových domů za aktuálně nejnutnější. A to přesto, že tuto úpravu provedlo již 28 % majitelů rodinných domů a 58 % majitelů bytových jednotek. Nejběžnější rekonstrukcí je výměna oken. Nová okna, si pořídila už polovina majitelů rodinných domů a 79 % majitelů bytů. Třetina majitelů rodinných domů již má zrekonstruovanou střechu. V bytových domech vedle výměny oken a zateplování nejčastěji dochází k instalaci regulačních ventilů (52 %).

Graf č. 2: Jaké úpravy potřebují a plánují majitelé rodinných domů?

 2

Graf č. 3: Jaké úpravy potřebují a plánují majitelé bytových jednotek?

3

Nejčastější způsoby financování rekonstrukcí


V prvé řadě sahají lidé nejdříve do svých úspor a snaží se většinu rekonstrukcí pokrýt tak, aby se vyhnuli půjčkám. Teprve až pak využívají jiné možnosti financování, nejčastěji stavební spoření, které je uzpůsobeno právě pro tyto účely a nabízí zvýhodněné podmínky,“
uvádí Lukáš Kopecký z Raiffeisen stavební spořitelny. Naopak nejméně častou variantou je půjčka od rodiny. 

O průzkumu

Průzkum provedla Raiffeisen stavební spořitelna v únoru letošního roku ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Celkový vzorek respondentů byl 508. Z poloviny ho tvořili majitelé nemovitostí a z druhé poloviny majitelé bytových jednotek.

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje v České republice stavební spoření  od roku 1993, kdy vstoupila na trh jako první stavební spořitelna, ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Patří do rodiny Raiffeisen, největší soukromé finanční skupiny na rakouském trhu.

Provozuje širokou síť více než 200 poradenských míst na území celé České republiky a je spolehlivým partnerem pro řešení nejen bytových potřeb. Mezi produkty stavebního spoření nabízí také výhodné úvěry na bydlení. Její finanční poradci klientům poskytují komplexní finanční poradenství v otázkách bydlení, zajištění života, majetku, rodiny i zabezpečení na stáří.