Poplatková politika v Raiffeisen stavební spořitelně

Ve středu 11. května 2005 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijata novela zákona o stavebním spoření upravující pravidla pro stanovení výše úhrady za vedení účtu v době spoření. Vedení Raiffeisen stavební spořitelny se již v únoru tohoto roku rozhodlo, že bude tato pravidla uplatňovat i vůči těm klientům, kteří již uzavřeli nebo teprve uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření před definitivní platností uvedené novely.

Ve středu 11. května 2005 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijata novela zákona o stavebním spoření upravující pravidla pro stanovení výše úhrady za vedení účtu v době spoření. Vedení Raiffeisen stavební spořitelny se již v únoru tohoto roku rozhodlo, že bude tato pravidla uplatňovat i vůči těm klientům, kteří již uzavřeli nebo teprve uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření před definitivní platností uvedené novely (je nutné ještě schválení Senátem a podepsání prezidentem ČR). Toto opatření se týká všech smluv uzavřených od 1. ledna 2005.

 „Raiffeisen stavební spořitelna nezvýšila poplatky za vedení účtů klientů od dubna 2003 a současná úroveň poplatků odpovídá ceně poskytované služby. Do budoucna počítáme s růstem poplatků stávajícím i novým klientům pouze v míře odpovídající růstu inflace,“ vysvětluje strategii v této oblasti místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Ing. Jan Jeníček. K obecným trendům v oblasti poplatků podotýká: „Poplatková politika patří ke strategickým otázkám řízení každé finanční instituce, která tímto reaguje na aktuální situaci na trhu. Právě proto vznikají marketingové akce, ve kterých mohou klienti získat nejrůznější poplatkové zvýhodnění. Podmínky těchto akcí jsou však zveřejňovány vždy při jejich uvedení na trh, proto nelze hovořit o nějakém obecném trendu nebo univerzálním řešením.“

Jaká je vnitřní struktura poplatků klientů, jinými slovy jak se poplatky využívají? „Veškeré poplatky slouží k pokrytí správních nákladů spojených s vedením smlouvy o stavebním spoření. Musím však zdůraznit, že více než 200 tisíc zákazníků Raiffeisen stavební spořitelny má vedení účtu zdarma právě v rámci některé z reklamních akcí. Náklady na vedení těchto účtů jsou hrazeny z jiných zdrojů,“ popisuje praxi Jan Jeníček.

V nedávné době snížila Česká národní banka úrokovou míru na téměř rekordní hladinu. I tato veličina nepřímo souvisí s poplatkovou strategií. V období relativně vyšší úrokové míry dotovaly banky a stavební spořitelny náklady na poplatky také z vyšších úrokových výnosů. Při poklesu úrokové sazby na míru, která je nejnižší v Evropské unii, musí poplatky pokrývat skutečně vynaložené náklady. V této souvislosti je třeba připomenout, že výše poplatků stavebních spořitelen v ČR je srovnatelná s okolními státy, které mají podobný systém stavebního spoření. Je však výrazně nižší než poplatky v komerčních bankách.