Proč si uzavřít stavební spoření (a proč právě nyní)?

Úrokové sazby hypoték rostou, finanční krize přináší obavy z bankrotů bank a blíží se konec roku. To je výčet jen některých z mnoha důvodů, proč si právě nyní uzavřít stavební spoření. Ačkoli jsou to argumenty dobře známé, pojďme si je zrekapitulovat.

Výhodné spoření
Stavební spořitelny nabízejí klientům státní podporu, výhodné úročení vkladů (Například u Raiffeisen stavební spořitelny se jedná o úročení vkladů až 2 % p. a. po celou dobu spoření.), výnosy jsou ze zákona osvobozeny od daně z příjmu a pojištěny a společně se smlouvou o stavebním spoření získáváte také možnost vzít si úvěr.

Úvěr s nízkým úrokem a garantovanou výší úrokové sazby
Ze stavebního spoření můžete získat řádný nebo překlenovací úvěr. Řádné úvěry obvykle mají velice nízkou úrokovou sazbu, například u Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS) se jedná o pouhých 3,5% p. a. při garanci výše sazby po celou dobu splácení úvěru. Pokud zatím nesplňujete podmínky pro získání řádného úvěru, máte možnost zvolit úvěr překlenovací, v rámci kterého můžete čerpat peníze hned po uzavření smlouvy. Překlenovací úvěr získáte u RSTS se sazbou od 3,9% p. a.

Bezpečnost a osobní odpovědnost
Stavební spoření je mimořádně bezpečné, zejména proto, že stavební spořitelny používají k financování úvěrů vklady svých klientů, kteří jsou ve fázi spoření. Navíc je v jejich případě zákonem kladen velký důraz na bezpečnost investovaných prostředků, které spořitelna nevyužije na úvěry. Princip dospořování u úvěrů ze stavebního spoření navíc zajišťuje vhodné nastavení pro konkrétního klienta vzhledem k jeho finančním možnostem. „Je velmi důležité přistupovat ke svým závazkům odpovědně. To se týká jak klientů, tak i finančních institucí. Není v zájmu nikoho z nás, aby si klient vzal úvěr, který pak bude mít problém splácet,“ řekl Mgr. Karel Pavlík, ředitel odboru podpory prodeje a vývoje produktů Raiffeisen stavební spořitelny.

 

Státní příspěvek
Zejména nyní je velmi vhodná doba pro uzavření stavebního spoření. Konec roku je totiž rozhodujícím okamžikem pro přiznání státní podpory ke stavebnímu spoření (15% z ročních úspor až do výše 3000,- Kč). Když si tedy uzavřete stavební spoření nyní, získáte celou státní podporu za uplynulý kalendářní rok. Nárok na státní podporu za každý jednotlivý kalendářní rok má každý účastník stavebního spoření, který je fyzickou osobou s trvalým pobytem v ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR (tedy dokonce i malé děti).
Pokud se rozhodnete si do konce roku stavební spoření založit, je nutné dát si pozor na to, že pro započítání úložky stavebního spoření do základu pro výpočet státní podpory je určující datum připsání úložky na účet stavebního spoření (ne tedy datum, kdy klient zadal příkaz k úhradě z běžného bankovního účtu nebo odeslal platbu poštovní poukázkou). Za uhrazený se vklad považuje také dnem, kdy byl v hotovosti složen v pokladně stavební spořitelny.

 

Více informací vám poskytnou:
Tomáš Vášáry, RSTS, e-mail: tvasary@hypos.cz
Helena Odstrčilová, IDMZ, tel.: +420 241 740 471, e-mail: helena.odstrcilova@idmz.cz
www.rsts.cz