Průzkum klientské spokojenosti

Seznamte se s výsledky našeho dlouhodobého průzkumu klientské spokojenosti.

Poradenské místo: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

1366 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety

Poradenské místo: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

11/2019

 • Spokojeni: 92
 • Neutrální: 7
 • Nespokojeni: 1

03/2020

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 4
 • Nespokojeni: 3

06/2020

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 1

09/2020

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 5
 • Nespokojeni: 1

10/2020

 • Spokojeni: 95
 • Neutrální: 4
 • Nespokojeni: 1

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Kontaktní centrum: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

304 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Doba, po jakou jsem čekal(a) na spojení, byla přijatelná 81 %
Pracovník byl ochotný a vstřícný 95 %
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby 93 %

Kontaktní centrum: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

11/2019

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 0

03/2020

 • Spokojeni: 92
 • Neutrální: 8
 • Nespokojeni: 0

06/2020

 • Spokojeni: 92
 • Neutrální: 8
 • Nespokojeni: 0

09/2020

 • Spokojeni: 92
 • Neutrální: 8
 • Nespokojeni: 0

10/2020

 • Spokojeni: 95
 • Neutrální: 5
 • Nespokojeni: 0

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos