Průzkum klientské spokojenosti

Seznamte se s výsledky našeho dlouhodobého průzkumu klientské spokojenosti.

Poradenské místo: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

2120 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety

Poradenské místo: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

03/2019

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 1

04/2019

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 1

06/2019

 • Spokojeni: 91
 • Neutrální: 8
 • Nespokojeni: 1

09/2019

 • Spokojeni: 95
 • Neutrální: 4
 • Nespokojeni: 1

11/2019

 • Spokojeni: 92
 • Neutrální: 7
 • Nespokojeni: 1

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Kontaktní centrum: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

644 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Doba, po jakou jsem čekal(a) na spojení, byla přijatelná 77 %
Pracovník byl ochotný a vstřícný 93 %
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby 92 %

Kontaktní centrum: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

03/2019

 • Spokojeni: 86
 • Neutrální: 11
 • Nespokojeni: 3

04/2019

 • Spokojeni: 86
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 2

06/2019

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 1

09/2019

 • Spokojeni: 86
 • Neutrální: 14
 • Nespokojeni: 0

11/2019

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 0

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Internetový servis: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

380 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Internetový servis je celkově přehledný, jednoduše se v něm orientuji 87 %
Internetový servis obsahuje všechny potřebné informace 88 %
Poskytované informace jsou srozumitelné 94 %

Internetový servis: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

03/2019

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 1

04/2019

 • Spokojeni: 85
 • Neutrální: 13
 • Nespokojeni: 2

06/2019

 • Spokojeni: 79
 • Neutrální: 18
 • Nespokojeni: 3

09/2019

 • Spokojeni: 85
 • Neutrální: 13
 • Nespokojeni: 2

11/2019

 • Spokojeni: 73
 • Neutrální: 24
 • Nespokojeni: 3

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Finanční poradce: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

293 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Administrativa při sjednávání / změně produktu byla přiměřená 82 %
Rychlost a odbornost servisu a podpory pracovníka byla přijatelná 83 %
Pracovník byl při sjednávání / změně produktu ochotný a vstřícný 83 %
Pracovník mi dostatečně pomohl s formuláři a dokumenty 83 %

Finanční poradce: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

04/2019

 • Spokojeni: 82
 • Neutrální: 16
 • Nespokojeni: 1

05/2019

 • Spokojeni: 100
 • Neutrální: 0
 • Nespokojeni: 0

10/2019

 • Spokojeni: 81
 • Neutrální: 11
 • Nespokojeni: 8

11/2019

 • Spokojeni: 100
 • Neutrální: 0
 • Nespokojeni: 0

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos