Průzkum klientské spokojenosti

Seznamte se s výsledky našeho dlouhodobého průzkumu zaměřeného na spokojenost našich klientů, který pro nás zpracovává nezávislá výzkumná agentura Ipsos.

Poradenské místo: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

5889 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Doba, po jakou jsem čekal(a) na poradenském místě, byla přijatelná 94 %
Pracovník byl ochotný a vstřícný 98 %
Pracovník byl odborník a byl schopný odpovídat na mé dotazy 96 %
Pracovník mluvil srozumitelně, případné odborné termíny vysvětlil 97 %
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby 97 %

Poradenské místo: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

02/2017 / 350 n

 • Spokojeni: 94
 • Neutrální: 5
 • Nespokojeni: 1

04/2017 / 318 n

 • Spokojeni: 90
 • Neutrální: 7
 • Nespokojeni: 3

06/2017 / 327 n

 • Spokojeni: 94
 • Neutrální: 4
 • Nespokojeni: 2

09/2017 / 422 n

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 5
 • Nespokojeni: 1

11/2017 / 352 n

 • Spokojeni: 94
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 1

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Podívejte se na spokojenost s Call centrem nebo Internet servisem.

Call centrum: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

1712 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Doba, po jakou jsem čekal(a) na spojení, byla přijatelná 79 %
Pracovník byl ochotný a vstřícný 93 %
Pracovník byl odborník a byl schopný odpovídat na mé dotazy 86 %
Pracovník mluvil srozumitelně, případné odborné termíny vysvětlil 92 %
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby 86 %

Call centrum: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

02/2017 / 50 n

 • Spokojeni: 84
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 4

04/2017 / 61 n

 • Spokojeni: 85
 • Neutrální: 11
 • Nespokojeni: 3

06/2017 / 61 n

 • Spokojeni: 84
 • Neutrální: 10
 • Nespokojeni: 7

09/2017 / 104 n

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 10
 • Nespokojeni: 4

11/2017 / 56 n

 • Spokojeni: 95
 • Neutrální: 4
 • Nespokojeni: 2

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Podívejte se na spokojenost s Poradenskými místy nebo Internet servisem.

Internetový servis: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

875 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Internetový servis je celkově přehledný, jednoduše se v něm orientuji 84 %
Internetový servis obsahuje všechny potřebné informace 85 %
Poskytované informace jsou srozumitelné 89 %
Internetový servis je pro mě celkově užitečný 93 %

Internetový servis: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

02/2017 / 50 n

 • Spokojeni: 86
 • Neutrální: 10
 • Nespokojeni: 4

04/2017 / 50 n

 • Spokojeni: 84
 • Neutrální: 14
 • Nespokojeni: 2

06/2017 / 50 n

 • Spokojeni: 88
 • Neutrální: 8
 • Nespokojeni: 4

09/2017 / 53 n

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 13
 • Nespokojeni:

11/2017 / 52 n

 • Spokojeni: 75
 • Neutrální: 25
 • Nespokojeni:

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Podívejte se na spokojenost s Poradenskými místy nebo Call centrem.