Průzkum klientské spokojenosti

Seznamte se s výsledky našeho dlouhodobého průzkumu klientské spokojenosti.

Poradenské místo: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

2519 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Doba, po jakou jsem čekal(a) na poradenském místě, byla přijatelná 95 %
Pracovník byl ochotný a vstřícný 98 %
Pracovník byl odborník a byl schopný odpovídat na mé dotazy 97 %
Pracovník mluvil srozumitelně, případné odborné termíny vysvětlil 98 %
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby 97 %

Poradenské místo: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

04/2018

 • Spokojeni: 95
 • Neutrální: 3
 • Nespokojeni: 2

06/2018

 • Spokojeni: 92
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 2

09/2018

 • Spokojeni: 94
 • Neutrální: 4
 • Nespokojeni: 2

11/2018

 • Spokojeni: 94
 • Neutrální: 5
 • Nespokojeni: 1

03/2019

 • Spokojeni: 93
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 1

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Kontaktní centrum: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

735 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Doba, po jakou jsem čekal(a) na spojení, byla přijatelná 78 %
Pracovník byl ochotný a vstřícný 92 %
Pracovník byl odborník a byl schopný odpovídat na mé dotazy 77 %
Pracovník mluvil srozumitelně, případné odborné termíny vysvětlil 81 %
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby 87 %

Kontaktní centrum: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

04/2018

 • Spokojeni: 89
 • Neutrální: 9
 • Nespokojeni: 2

06/2018

 • Spokojeni: 84
 • Neutrální: 14
 • Nespokojeni: 2

09/2018

 • Spokojeni: 83
 • Neutrální: 15
 • Nespokojeni: 1

11/2018

 • Spokojeni: 94
 • Neutrální: 6
 • Nespokojeni: 0

03/2019

 • Spokojeni: 86
 • Neutrální: 11
 • Nespokojeni: 3

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos

Internetový servis: Nejčastější pojmy a výroky klientů se spokojeností

472 N Počet náhodně vybraných respondentů ankety
Výrok zákazníků Hodnota
Internetový servis je celkově přehledný, jednoduše se v něm orientuji 85 %
Internetový servis obsahuje všechny potřebné informace 87 %
Poskytované informace jsou srozumitelné 93 %
Internetový servis je pro mě celkově užitečný 91 %

Internetový servis: Vývoj spokojenosti v čase

 • Spokojeni
 • Neutrální
 • Nespokojeni

04/2018

 • Spokojeni: 81
 • Neutrální: 15
 • Nespokojeni: 4

06/2018

 • Spokojeni: 82
 • Neutrální: 18
 • Nespokojeni: 0

09/2018

 • Spokojeni: 88
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 0

11/2018

 • Spokojeni: 84
 • Neutrální: 16
 • Nespokojeni: 0

03/2019

 • Spokojeni: 87
 • Neutrální: 12
 • Nespokojeni: 1

Zdroj: nezávislá agentura Ipsos