Raiffeisen stavební spořitelna poskytla na bydlení 7 miliard korun

Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., má za sebou velmi úspěšný rok plný historických milníků. Svým klientům půjčila v roce 2007 na bydlení prostřednictvím úvěrů více než 7 miliard korun. Oproti roku 2006 tak jde téměř o 29% nárůst.

Rekordní obchodní výsledky potvrzují i údaje za prosinec 2007

Praha 11. ledna 2008

Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., má za sebou velmi úspěšný rok plný historických milníků. Svým klientům půjčila v roce 2007 na bydlení prostřednictvím úvěrů více než 7 miliard korun. Oproti roku 2006 tak jde téměř o 29% nárůst. RSTS zaznamenala i významný nárůst cílových částek u nových smluv včetně navýšení. Celková suma u tohoto ukazatele činila ke konci prosince 2007 takřka 31,6 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 94 %. Historicky významnou událostí pro RSTS, ale i celý trh stavebního spoření, bylo také oznámení akvizice HYPO stavební spořitelny.

„Jsme hrdí na to, čeho Raiffeisen stavební spořitelna dosáhla v roce 2007. Byl to rok zlomový a za poslední tři roky nejúspěšnější. Výsledky mluví za vše. Významnou měrou jsme přispěli ke zlepšení bytových podmínek v České republice, když jsme našim klientům poskytli úvěry v celkovém objemu vyšším než 7 miliard korun. Jen v prosinci 2007 činily poskytnuté úvěry 720 milionů korun,“ říká Tomáš Vášáry, marketingový ředitel Raiffeisen stavební spořitelny, a. s.

Nejžádanějším produktem byl v roce 2007 vlajkový a na trhu stavebního spoření stále nejvýhodnější produkt Nízká hyposplátka. Tento úvěr využilo na modernizaci svého bydlení více než 4 026 klientů RSTS a jeho prostřednictvím investovali do bydlení 3,7 miliard korun. Následoval zájem o překlenovací úvěr Bez čekání, který si vzalo 3 921 klientů v celkové výši 932 mil. korun. Průměrná výše jednoho úvěru od RSTS činila přibližně 450 tisíc korun. Tato částka řadí RSTS v tomto ukazateli na třetí místo mezi stavebními spořitelnami.

Nejvíce si klienti RSTS v roce 2007 půjčili na modernizaci bytu a domu – více jak 46,1 % klientů. Následují úvěry na koupi bytu a domu – více než 30,2 % klientů. A na výstavbu nového domu a bytu si u RSTS půjčilo přibližně 15,1 % klientů. Věk klientů RSTS, kteří aktivně řeší své bydlení, se nejčastěji pohybuje v rozmezí 20 až 29 let.

RSTS v číslech, rok 2007:

Poskytnuté úvěry – počet
Prosinec 2007: 1 138 (1 042 ve stejném období 2006), nárůst o 9,2 %
Leden až prosinec 2007: 13 142 (12 794 ve stejném období roku 2006), nárůst o 2,7 %

Poskytnuté úvěry – objem
Prosinec 2007: 720 mil. Kč (545 mil. Kč ve stejném období 2006), nárůst o 32,1 %
Leden až prosinec 2007: 7,1 mld. Kč (5,5 mld. Kč ve stejném období 2006), nárůst o 28,4 %

Objem nesplacených úvěrů k 31. 12. 2007 činil 16,16 mld. Kč

Počet nově uzavřených smluv včetně navýšení
Prosinec 2007: 11 570 (10 115 ve stejném období 2006), nárůst o 14,4 %
Leden až prosinec 2007: 109 131 (78 650 ve stejném období 2006), nárůst o 38,8 %

Suma cílových částek nových smluv včetně navýšení
Prosinec 2007: 3,2 mld. Kč (2,1 mld. Kč ve stejném období 2006), nárůst o 52,4 %
Leden až prosinec 2007: 31,6 mld. Kč (16,3 mld. Kč ve stejném období 2006), nárůst o 94 %

Počet klientů k 31. 12. 2007 byl 592 057.

 

- konec -


Více informací vám poskytne:
Radka Strachotová, PLEON Impact, tel.: +420 222 540 147-8,
e-mail: radka.strachotova@pleon-impact.cz
www.rsts.cz