Raiffeisenbank je oficiálně stoprocentním vlastníkem Raiffeisen stavební spořitelny

Praha, 7. prosince 2020 – Raiffeisenbank se stala jediným vlastníkem Raiffeisen stavební spořitelny. Transakci potvrdila Česká národní banka.

Raiffeisenbank odkoupila od společnosti Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH devadesát procent akcií Raiffeisen stavební spořitelny a stala se tak jejím stoprocentním vlastníkem. Obě smluvní strany se dohodly, že prodejní cena ani další detaily smlouvy nebudou zveřejněny. Dokončení transakce podléhalo schválení České národní banky, která tak učinila v uplynulých dnech.

Klienti banky a stavební spořitelny budou profitovat z tohoto spojení primárně v oblasti produktové nabídky a služeb. Dá se také očekávat, že v budoucnu budou mít klienti k dispozici všechny služby obou institucí v internetovém a mobilním bankovnictví Raiffeisenbank.

Prvním společným počinem je aktuálně spuštěná kampaň nesoucí název Raiffeisen balíček. V rámci nabídky získají klienti zdarma dva základní produkty obou společností, tedy osobní účet od Raiffeisenbank a Stavební spoření od RSTS, ke kterým dostanou jako prémii 2000 korun.